ingvillp

Image of person
Could not get user data from external service

Publications

 • Vollebæk, Knut & Plesner, Ingvill Thorson (2014). Constitutional protection of national minorities' rights in Norway: does it matter?. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  32(2), s 176- 187 . doi: 10.1080/18918131.2014.897800
 • Plesner, Ingvill Thorson (2013). Case Notes: lagmannsrett LB-2011-86996. Oxford Journal of Law and Religion.  ISSN 2047-0770.  2(1), s 227- 228 . doi: 10.1093/ojlr/rwt003
 • Plesner, Ingvill Thorson (2013). Religion and education in Norway, In Derek H. Davis & Elena Miroshnikova (ed.),  The Routledge international handbook of religious education.  Routledge.  ISBN 9780415536301.  Kapittel 32.  s 243 - 250
 • Plesner, Ingvill Thorson (2012). En menneskerettslig basert sekularisme, I: Sindre Bangstad; Oddbjørn Birger Leirvik & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Sekularisme-med norske briller.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-536-7.  Kapittel.  s 183 - 195
 • Plesner, Ingvill Thorson (2012). The European Court of Human Rights : between fundamentalist and liberal secularism, In W. Cole Durham (ed.),  Islam, Europe and emerging legal issues.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3444-3.  Kapittel 2.  s 63 - 74
 • Plesner, Ingvill Thorson (2011). Religion and Economic, Social and Cultural Rights, In John Witte & M. Christian Green (ed.),  Religion and Human Rights.  Oxford University Press.  ISBN 9780199733453.  19.  s 316 - 330
 • Plesner, Ingvill Thorson (2011). Statskirkens liberale dilemma. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2)
 • Plesner, Ingvill Thorson (2010). Secularism - a quest for privatization of religion?, In Lisbeth Christoffersen; Kjell Åke Modéer; Svend Andersen & Niels Valdemar Vinding (ed.),  Law & Religion in the 21st Century - Nordic Perspectives.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-2368-6.  2.  s 295 - 321
 • Høstmælingen, Njål; Lindholm, Tore & Plesner, Ingvill Thorson (2006). Innledning, I: Njål Høstmælingen; Tore Lindholm & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Stat, kirke og menneskerettigheter.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-224-2.  Innledning. Full text in Research Archive.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2006). Bør statskirkeordningen avvikles?, I: Njål Høstmælingen; Tore Lindholm & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Stat, kirke og menneskerettigheter.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-224-2.  Kapittel 4.  s 61 - 85
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Promoting Tolerance Through Religious Education, In Tore Lindholm; W. Cole Durham; Bahia Tahzib-Lie; Elizabeth A. Sewell & Lena Larsen (ed.),  Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook.  Kluwer Academic Publishers.  ISBN 90-04-13783-1.  chapter 36.  s 792 - 812
 • Plesner, Ingvill Thorson (2004). Religionsfrihet, stat og kirke i Norge. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Fostering tolerance and freedom of religion or belief through school education, In  OSCE conference on religious freedom and combatting terrorism, Baku, 10-11 october 2002. Final report: The Role of Religion and Belief in the Fight Against Terrorism.  OSCE.  Chapter V.  s 60 - 65
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2002). Religio-political models and models for religious and moral education. Panorama : International Journal of Comparative Religious Education and Values.  ISSN 0937-8219.  14, s 111- 122
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2002). State and religion in Norway. European Journal of Church and State.  ISSN 1370-5954.  8, s 317- 327

View all works in Cristin

 • Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2017). Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-51580-5.  317 s.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2016). Religionspolitikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022413.  224 s.
 • Bangstad, Sindre; Leirvik, Oddbjørn Birger & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2012). Sekularisme-med norske briller. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-536-7.  197 s.
 • Høstmælingen, Njål; Lindholm, Tore & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2006). Stat, kirke og menneskerettigheter. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-224-2.  215 s.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (ed.) (2004). Stories on Tolerance. Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet og UNESCO.  100 s.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Trosfrihet & toleranse. Et innføringshefte for lærere. Forum Forlag / Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet.  ISBN 82-92563-00-8.  37 s.

View all works in Cristin

 • Eidsvaag, Tine & Plesner, Ingvill Thorson (2016). Fellesverdier og rett til reservasjon.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 16- 17
 • Myskja, Bjørn Kåre; Eidsvaag, Tine; Magelssen, Morten; Plesner, Ingvill Thorson; Øverenget, Einar; Stueflaten, Bodil & Foldøy Byberg, Marianne (2016). Samvittighetsfrihet i arbeidslivet (NOU 2016: 13). NOU - Norges offentlige utredninger. 2016: 13.
 • Brandal, Nikolai & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2015). Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag.. NOU - Norges offentlige utredninger. 7.
 • Meland, Ingmar & Plesner, Ingvill Thorson (2014). Menneskerettigheter og integrering: Fra hva skal vi gjøre til hvordan skal vi gjøre det?.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2010). Freedom of religion and Non-discrimination: Implementation of human rights in conflict into National Law?.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2010). Ikke-diskriminering og religionsfrihet: Rettighetskonflikter i internasjonal og nasjonal rett.
 • Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2009). Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2007). Ordstyrer i paneldebatt - "Gud og fedrelandet" Statskirkeordningen sett fra et minoritetsperspektiv.
 • Lindholm, Tore; Høstmælingen, Njål & Plesner, Ingvill Thorson (2006, 09. mars). Statskyrkja i framtida - ei folkekyrkje i strid med menneskerettane? [Intervjuer/sitater i artikkel i Uniforum 9.3.2006 om seminar i regi av SMR 7.2.2006 om statskirkeordningen].  Uniforum.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2006). Religionspolitiske modeller og menneskerettslige dilemmaer, og hvordan utredningen forholder seg til dem.
 • Plesner, Ingvill Thorson (2006). Statens og samfunnets verdigrunnlag: et menneskerettslig og et europeisk perspektiv.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004, 20. november). "Ban on head scarf leads to isolation".  Morgunbladid.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Freedom of religion or belief in Europe.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Hijab i offentlig skole: Erfaringer fra Tyskland og Frankrike.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Laïcité en France.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). "Laïcité: Hva er det?".
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). "Religion, lov og menneskerettigheter".
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Religions- og livssynsfrihet: Nasjonalt og internasjonalt.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Skille mellom stat og kirke: Utfordringer for Den norske kirke og for andre tros- og livssynssamfunn.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). Statens verdigrunnlag: Norge i utakt med Europa?. Show summary
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). The head scarf issue in Europe: Legal and sociological dilemmas.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). The head scarf issue in Europe: Philosophical and human rights and perspectives.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2004). The head scarf: A threat to democracy or a human right?.
 • Plesner, Ingvill Thorsen & Larsen, Lena (2004, 03. mars). Intervju i Vårt Land med tittel 'Provoseres til å bære skaut', basert på innledninger på SMR-seminaret 'Bruk av Hijab i Norge' på Folkets Hus i Oslo 2.mars 2004.  Vårt Land. Show summary
 • Plesner, Ingvill Thorsen & Leirvik, Oddbjørn Birger (ed.) (2004). Models, Methods and Materials: A Resource File developed for the Teaching for Tolerance conference 2 - 5 september 2004 (kun web versjon: www.oslocoalition.org).
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Europeisk religionspolitikk [Kronikk]. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (9.november)
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). På jakt etter Europas sjel [Kronikk]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (16. august)
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Religions- og livssynsfrihet og statens verdigrunnlag.
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Tanker om tingene: Fransk skille mellom stat og kirke for fall?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  ([mai])
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Tanker om tingene: Får Børre Knudsen likevel rett?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  ([april])
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Tanker om tingene: Kirke i Europa. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  ([juni])
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Tanker om tingene: Vold i religionens navn. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  ([mars])
 • Plesner, Ingvill Thorsen (2003). Tilslørt diskriminering. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (23.desember)
 • Plesner, Ingvill Thorsen & Larsen, Lena (2003). Teaching for Tolerance and Freedom of Religion or Belief. Report from the preparatory Seminar held in Oslo December 7.-9. 2002.
 • Johannessen, Kai Ingolf; Aadnanes, Per M.; Plesner, Ingvill Thorson; Omland, Torunn; Lunestad, Jorun & Brottveit, Ånund (2000). Et fag for enhver smak? : en evaluering av KRL-faget.

View all works in Cristin

Published Aug. 21, 2013 9:53 AM - Last modified Aug. 29, 2013 2:24 PM