ingvillp

Image of person
Could not get user data from external service

Publications

  • Vollebæk, Knut & Plesner, Ingvill Thorson (2014). Constitutional protection of national minorities' rights in Norway: does it matter?. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  32(2), s 176- 187 . doi: 10.1080/18918131.2014.897800
  • Plesner, Ingvill Thorson (2013). Case Notes: lagmannsrett LB-2011-86996. Oxford Journal of Law and Religion.  ISSN 2047-0770.  2(1), s 227- 228 . doi: 10.1093/ojlr/rwt003
  • Plesner, Ingvill Thorson (2013). Religion and education in Norway, In Derek H. Davis & Elena Miroshnikova (ed.),  The Routledge international handbook of religious education.  Routledge.  ISBN 9780415536301.  Kapittel 32.  s 243 - 250

View all works in Cristin

  • Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2017). Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-51580-5.  317 s.
  • Plesner, Ingvill Thorson (2016). Religionspolitikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022413.  224 s.
  • Bangstad, Sindre; Leirvik, Oddbjørn Birger & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2012). Sekularisme-med norske briller. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-536-7.  197 s.

View all works in Cristin

  • Eidsvaag, Tine & Plesner, Ingvill Thorson (2016). Fellesverdier og rett til reservasjon.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 16- 17
  • Myskja, Bjørn Kåre; Eidsvaag, Tine; Magelssen, Morten; Plesner, Ingvill Thorson; Øverenget, Einar; Stueflaten, Bodil & Foldøy Byberg, Marianne (2016). Samvittighetsfrihet i arbeidslivet (NOU 2016: 13). NOU - Norges offentlige utredninger. 2016: 13.
  • Brandal, Nikolai & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2015). Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag.. NOU - Norges offentlige utredninger. 7.
  • Meland, Ingmar & Plesner, Ingvill Thorson (2014). Menneskerettigheter og integrering: Fra hva skal vi gjøre til hvordan skal vi gjøre det?.

View all works in Cristin

Published Aug. 21, 2013 9:53 AM - Last modified Aug. 29, 2013 2:24 PM