print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 18. sep. 2014 12:00 - 13:00, Juridisk Eksamenssal, Domus Academica, Karl Johansgt. 47

Presentation by Juan Carlos Ochoa-Sanchez, Postdoctoral Researcher, Norwegian Centre for Human Rights

Tid og sted: 22. sep. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

SMR-forsker Iselin Frydenlund har besøkt Myanmar og reflekterer i dette innlegget over tema tilknyttet  religions og trosfrihet samt overgangen fra diktatur til demokrati.

Tid og sted: 24. sep. 2014 10:00 - 12:00, PRIO, Hausmanns gate 7, Oslo

The deployment of emerging military technologies – drones, cyberweapons, automated and autonomous robots and nano-weapons – are frequently described as “game changers” for future conflict.

This is a PRIO seminar, conducted jointly with the NCHR and the Norwegian Peace Association,  and all related details are to be found on PRIOs homepages.

Tid og sted: 24. sep. 2014 15:00 - 16:30, Cort Adelers gate 30, møterommet under kantinen, underetasjen

Ph.d-kandidat Isabel Borges presenterer sitt doktorgradsprosjekt 

Environmental Change and Human Rights: International and Regional Legal Dynamics for the Protection of Environmentally Displaced Persons 

Tid og sted: 26. sep. 2014 09:15 - 10:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Malcolm Langford ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The International Court of Justice as a Human Rights Court

Tid og sted: 26. sep. 2014 10:15 - 14:00, Gamle Festsal, 1. etg Urbygningen

Malcolm Langford ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Sosiale rettigheter i retten

Tid og sted: 29. sep. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

Åpningsinnlegg Inga

Hovedinnlegg John Peder Egenæs

Dialog og spørsmål

Tid og sted: 2. okt. 2014 14:00 - 10. okt. 2014 15:30, Asbjørn Eide Seminar Room, Cort Adelers gate 30, first floor

Convenors: Inga Bostad and Claudio Corradetti.

Tid og sted: 6. okt. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

The Nordic Human Rights Paradox explores the Nordic ambivalence towards human rights.

Tid og sted: 10. okt. 2014 10:00 - 14:00, Gamle festsal, Domus Academica

A bilingual seminar on punishment and human rights - et tospråklig seminar om straff og menneskerettigheter.

Seminaret arrangeres av Universitetet i Oslo/Nettverket mot dødsstraff, i samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter og Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Tid og sted: 13. okt. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

Presentation by Leiv Marsteinstredet

Abstract:

Through a study of domestic politics in the Dominican Republic and its reaction to a court ruling from the Inter-American Court of Human Rights, this article analyses which factors generate a backlash against a regional human rights regime.

Tid og sted: 13. okt. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

Presentation by Leiv Marsteinstredet

Abstract:

Through a study of domestic politics in the Dominican Republic and its reaction to a court ruling from the Inter-American Court of Human Rights, this article analyses which factors generate a backlash against a regional human rights regime.

Tid og sted: 17. okt. 2014 15:30 - 17:00, Asbjørn Eide Seminar Room, Cort Adelers gate 30, first floor

Convenors: Inga Bostad and Claudio Corradetti.

Tid og sted: 20. okt. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

Odin Lysaker og Henrik Syse

Ytringsfriheten er en menneskerettighet som er nedfelt i grunnloven. Etter terroren 22/7 i 2011, har imidlertid den offentlige debatten reist spørsmålet om ytringsfriheten bør balanseres mot ytringsansvar. Noe som internasjonal fagdiskusjon kaller "civility norms". Men innebærer koblingen mellom jus og etikk en begrensning av ytringsfriheten? Eller bør ytringsfriheten snarere suppleres av etikken?

For mer om etikk og menneskerettigheter, se gjerne Lysakers innlegg her: http://mrbloggen.com/2014/07/28/menneskerettighetenes-etiske-supplering-sporsmal-og-svar/

 

Tid og sted: 27. okt. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

Førsteamanuensis Gerhard van der Schyff fra Tilburg-universitetet i Nederland kommer for å presentere sin forskning innen juss og religion.

Mer utfyllende presentasjon følger.

Tid og sted: 28. okt. 2014 12:00 - 16:00, Asbjørn Eide seminar room, 2nd floor, Norwegian Centre for Human Rights

A joint seminar between the Human Rights and Diversity research group (TAG) at the Norwegian Centre for Human Rights, and the Rights, Individuals, Culture and Society (RIKS) research project at the University of Oslo's Faculty of Law.

Tid og sted: 30. okt. 2014 15:00 - 31. okt. 2014 16:00, Rom 231, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo

Institutt for pedagogikk og Norsk senter for menneskerettigheter, med støtte fra Goethe-Instituttet, inviterer til et seminar om arbeidet til den tysk-amerikanske politiske tenkeren Hannah Arendt (1906-1975).

Tid og sted: 3. nov. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 5. nov. 2014 09:00 - 13:00, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gt 47

Norsk senter for menneskerettigheter, Institutt for offentlig rett og Institutt for privatrett, alle Universitetet i Oslo, inviterer sammen med Barneombudet til en fagdag om barns rettigheter. Årets tema er barns rett til å si sin mening og bli lyttet til. 

Tid og sted: 10. nov. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 17. nov. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 24. nov. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 24. nov. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 28. nov. 2014 15:30 - 17:00, Asbjørn Eide Seminar Room, Cort Adelers gate 30, first floor

Convenors: Inga Bostad and Claudio Corradetti.