print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 31. aug. 2015 08:00 - 4. sep. 2015 17:00, Norwegian Centre for Human Rights, Seminar room Asbjørn Eide 251, first floor

The NCHR Academy of Human Rights is pleased to announce the 2015 Introductory Course in International Human Rights.

Tid og sted: 31. aug. 2015 12:00 - 13:00, Meeting room in the cantina, Cort Adelers gate 30

In the event of an armed conflict, States’ obligation to uphold law and order is maintained albeit severely challenged by the context of ongoing hostilities and disturbances.

This challenge is most relevant within a State’s own territorial boundaries in non-international armed conflicts, but may also become pertinent when a State operates extra-territorially, primarily during occupation. In these situations the State carry dual functions as law enforcers and fighters.

Tid og sted: 7. sep. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 8. sep. 2015 09:00 - 10:00, Norwegian Centre for Human Rights, Cort Adelers gt 30, 1. floor, seminar room Asbjørn Eide

Bernt Hagtvet is one of the editors of the book "The black book of genocides" ("Folkemordenes svarte bok"), which was published in a new edition in 2014.

Short introduction by director Inga Bostad, Hagtvet will present key findings and conclusions for 25 minutes and Gentian Zyberi will give prepared comments for 10 minutes, and there will be time for general discussion. 

Coffee, tea and fruit will be served.

Tid og sted: 10. sep. 2015 14:15 - 16:00, Teologisk eksamenssal, 2nd floor, Domus Academica, Faculty of Law

Judge Allan Rosas, from the Court of Justice of the European Union, to give a lecture followed by a Q&A session.

Tid og sted: 14. sep. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide

Hvordan står pressens Vær Varsom-plakat seg i kjølvannet av de massive medieoppslagene etter terrorangrepene 22. juli?

Vær Varsom-plakaten og pressens etiske regelverk er ment å kombinere en sterk journalistisk yrkesetikk med mangfold, ytringsfrihet og redaksjonell uavhengighet. Står de seg godt i møte med krise og terror? Trenger medieetikken å justeres?

Henrik Syse fra PRIO og Odin Lysaker fra Universitetet i Agder presenterer sentrale utfordringer og problemstillinger i denne debatten, basert på sitt arbeid i forskningsprosjektet NECORE ("Negotiating Values: Collective Identity and Resilience after 22/7").

Tid og sted: 21. sep. 2015 08:30 - 23. sep. 2015 17:00, Radisson Blu Park Hotel

NORDEMs training in international applied human rights work will be held at Radisson Blu Park Hotel 21-23 September.

Tid og sted: 21. sep. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide

Nils Butenschøn holder hovedinnlegg og tematikken knytter seg opp mot den kommende utgivelsen hans denne høsten "Power-Sharing in Conflict-Ridden Societies".

Drøftingsdel: stormaktenes innflytelse på fredsforhandlingene og hvordan de endrer samspillet i regionen.

Mer informasjon kommer.

Tid og sted: 24. sep. 2015 12:00 - 13:30, Norsk senter for menneskerettigheter, Cort Adelers gate 30, 2. etasje, seminarrom Asbjørn Eide

Hvordan kan vi bruke Stortingsmeldingen i arbeidet for menneskerettighetene?

Vi inviterer noen av de som var med på arbeidet med Stortingsmeldingen, i Utenriksdepartementet og i Stortinget. Og vi inviterer noen som representerer "brukerne", NGOer, forskere og andre.

Jan Helgesen og Anine Kierulf inviterer til MR forum.

Mer informasjon kommer!

Tid og sted: 28. sep. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 5. okt. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide

Først informerer Inga, dernest presenterer Kjetil levert rapport til Utenriksdepartementet:

"På oppdrag fra Utenriksdepartementet har professor Kjetil Mujezinović Larsen utredet konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til den valgrie protokollen om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne".

Teksten er hentet fra regjeringen.no, les mer her.

Tid og sted: 12. okt. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide

Mer info kommer

Jan Helgesen og Anine Kierulf inviterer til MR forum.

Mer informasjon kommer

Tid og sted: 26. okt. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 2. nov. 2015 09:00 - 6. nov. 2015 16:00, Norwegian Centre for Human Rights, seminar room Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

The NCHR Academy of Human Rights is pleased to announce the 2015 Advanced Course on the Human Right to Education.

Course date: 2 - 6 November 2015

Apply online for this course.

Venue: Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo  

Tid og sted: 2. nov. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 9. nov. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide

30 minutes course for researchers by head librarian Kirsten Fuglestved

Tid og sted: 16. nov. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide

Nils Butenschøn presenterer sin nylig utgitte: "Power-Sharing in Conflict Ridden Societies".

Mer informasjon kommer.

Tid og sted: 20. nov. 2015 10:00 - 14:30, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Til minne om Lucy Smith holder Institutt for offentlig rett, Institutt for privatrett og Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, sammen med Barneombudet en årlig fagdag om barns rettigheter. Årets tema er barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 om barnets beste, og datoen er fredag 20. november, kl. 10.00-14.30. Hold av dagen! Nærmere informasjon kommer senere.

Tid og sted: 23. nov. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide

Jan Helgesen og Anine Kierulf inviterer til MR forum.

Mer informasjon kommer.

Tid og sted: 7. des. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 14. des. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 21. des. 2015 12:00 - 13:00, Seminarrom Asbjørn Eide