print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 2. okt. 2014 14:00 - 15:30, Asbjørn Eide Seminar Room, Cort Adelers gate 30, first floor

Convenors: Inga Bostad and Claudio Corradetti.

Tid og sted: 2. okt. 2014 15:45 - 18:30, Norsk senter for menneskerettigheter, Cort Adelers gate 30, Oslo

Nettverk for norske valgobservatører inviterer til temamøte:

Statsråd Vidar Helgesen innleder om valgobservasjon og demokratibygging. Tidligere ambassadør i Afghanistan Nils Haugstveit og NORDEM-observatør Hans Dieset innleder om valget i Afghanistan.

Tid og sted: 6. okt. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

The Nordic Human Rights Paradox explores the Nordic ambivalence towards human rights.

Tid og sted: 9. okt. 2014 09:00 - 10:30, SMR, Cort Adelers gate 30, Seminarrom Asbjørn Eide

Mark Lattimer is the Executive Director of Minority Rights Group International, an NGO in consultative status with the UN which works to secure the rights of ethnic, religious and linguistic minorities and indigenous peoples and to promote cooperation between communities.

Tid og sted: 10. okt. 2014 10:00 - 14:00, Gamle festsal, Domus Academica

A bilingual seminar on punishment and human rights - et tospråklig seminar om straff og menneskerettigheter.

Seminaret arrangeres av Universitetet i Oslo/Nettverket mot dødsstraff, i samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter og Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Tid og sted: 13. okt. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

Presentation by Leiv Marsteinstredet

Abstract:

Through a study of domestic politics in the Dominican Republic and its reaction to a court ruling from the Inter-American Court of Human Rights, this article analyses which factors generate a backlash against a regional human rights regime.

Tid og sted: 14. okt. 2014 13:00 - 16:00, SMR, Cort Adelers gate 30, Seminarrom Asbjørn Eide

Hvordan styrkes det materielle og prosessuelle vernet mot individuell, sammensatt og strukturell diskriminering?

Tid og sted: 17. okt. 2014 15:30 - 17:00, Asbjørn Eide Seminar Room, Cort Adelers gate 30, first floor

Convenors: Inga Bostad and Claudio Corradetti.

Tid og sted: 20. okt. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

Odin Lysaker og Henrik Syse

Ytringsfriheten er en menneskerettighet som er nedfelt i grunnloven. Etter terroren 22/7 i 2011, har imidlertid den offentlige debatten reist spørsmålet om ytringsfriheten bør balanseres mot ytringsansvar. Noe som internasjonal fagdiskusjon kaller "civility norms". Men innebærer koblingen mellom jus og etikk en begrensning av ytringsfriheten? Eller bør ytringsfriheten snarere suppleres av etikken?

For mer om etikk og menneskerettigheter, se gjerne Lysakers innlegg her: http://mrbloggen.com/2014/07/28/menneskerettighetenes-etiske-supplering-sporsmal-og-svar/

 

Tid og sted: 27. okt. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

Førsteamanuensis Gerhard van der Schyff fra Tilburg-universitetet i Nederland kommer for å presentere sin forskning innen juss og religion.

Mer utfyllende presentasjon følger.

Tid og sted: 28. okt. 2014 12:00 - 16:00, Asbjørn Eide seminar room, 2nd floor, Norwegian Centre for Human Rights

A joint seminar between the Human Rights and Diversity research group (TAG) at the Norwegian Centre for Human Rights, and the Rights, Individuals, Culture and Society (RIKS) research project at the University of Oslo's Faculty of Law.

Tid og sted: 30. okt. 2014 15:00 - 31. okt. 2014 16:00, Rom 231, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo

Institutt for pedagogikk og Norsk senter for menneskerettigheter, med støtte fra Goethe-Instituttet, inviterer til et seminar om arbeidet til den tysk-amerikanske politiske tenkeren Hannah Arendt (1906-1975).

Tid og sted: 3. nov. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 5. nov. 2014 09:00 - 13:00, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gt 47

Norsk senter for menneskerettigheter, Institutt for offentlig rett og Institutt for privatrett, alle Universitetet i Oslo, inviterer sammen med Barneombudet til en fagdag om barns rettigheter. Årets tema er barns rett til å si sin mening og bli lyttet til. 

Tid og sted: 10. nov. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

Ved Gisle Kvanvig

Tid og sted: 17. nov. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 24. nov. 2014 09:00 - 28. nov. 2014 16:00, TBD

NORDEMs kurs i valgobservasjon for medlemmer av beredskapsstyrken vil finne sted i uke 48.

Kurset er en introduksjon til internasjonal valgobservasjon og har som mål å videreformidle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å bli en god valgobservatør.

Invitasjon med de endelige datoene og påmeldingskjema vil bli sendt til aktuelle deltakere i løpet av kort tid.

Tid og sted: 24. nov. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide
Tid og sted: 28. nov. 2014 15:30 - 17:00, Asbjørn Eide Seminar Room, Cort Adelers gate 30, first floor

Convenors: Inga Bostad and Claudio Corradetti.

Tid og sted: 1. des. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

Introduced by Joanna Nicholson

 

 

Tid og sted: 5. des. 2014 - 6. des. 2014, Litteraturhuset, Oslo, Norway

Organisers: the Human Rights and Diversity research group at the Norwegian Centre for Human Rights, and the Rights, Individuals, Culture and Society Research Centre (RICS), at the University of Oslo’s Faculty of Law

Tid og sted: 8. des. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide

Bernt Hagtvet is one of the editors of the book "Folkemordenes svarte bok" ("The black book of genocides"), which was published in a new edition in the spring. The book tells the stories of genocides and mass atrocities in the 20th Century up to the present, with the aim of increasing our understanding of these crimes. In this Monday seminar, Hagtvet will present some of the key findings and conclusions of the book. Gentian Zyberi and Kjetil Mujezinovic Larsen will give prepared comments, and there will be time for a general discussion. The seminar will be held in English

Tid og sted: 12. des. 2014 15:30 - 17:00, Asbjørn Eide Seminar Room, Cort Adelers gate 30, first floor

Convenors: Inga Bostad and Claudio Corradetti.

Tid og sted: 15. des. 2014 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide