Forskningsområder

Norsk senter for menneskerettigheter har etablert fire tematiske forskningsområder:

Menneskerettigheter og konflikt
Menneskerettigheter og grunnlovsspørsmål
Menneskerettigheter og utvikling
Menneskerettigheter og mangfold

Hvert område forvaltes av en egen gruppe forskere og medarbeidere tilknyttet SMRs internasjonale programmer og administrasjon.

Gruppene bidrar til å gjøre SMR til et ledende internasjonalt forskningsmiljø innen menneskerettigheter, og til å fremme samarbeid og samhandling mellom de mange og varierte miljøene ved SMR.

Mer informasjon om hver av gruppene finnes på de engelske sidene.

Publisert 13. feb. 2012 11:26 - Sist endret 3. mars 2015 12:25