Miljøforstyrrelser, folkeforskyvninger og menneskerettigheter: En vurdering av nivået for beskyttelse og ansvar (avsluttet)

Isabel Mota Borges' PhD-prosjekt ønsker å vurdere i hvilken grad mennesker som må flyttes på grunn av miljø-ødeleggelser er beskyttet av eksisterende menneskerettslige garantier, og hvem som er ansvarlig for at denne beskyttelsen er til stede.  

Ytterligere infomasjon på prosjektets engelske sider

Publisert 26. mars 2013 12:00 - Sist endret 18. nov. 2016 15:20

Kontakt

Isabel Mota Borges