Traktatorganer og Nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner: Realisering av internasjonale mr-standarder på siden av lovverket

Ved å undersøke to aktører, FNs traktatorganer og de Nasjonale institusjonene, vil Domenico Zipolis prosjekt undersøke dynamikken mellom de internasjonale menneskerettighetsstandardene og lokal nasjonal praksis.

Prosjektets hovedsider er på engelsk. 

Veiledere

Malcolm Langford

Tom Pegram

Startdato: 18.01.2016

Sluttdato: 17.01.2019

 

Emneord: Menneskerettigheter, Folkerett, Demokrati, Internasjonale relasjoner, Internasjonal rett
Publisert 4. apr. 2016 15:00 - Sist endret 29. nov. 2016 13:18