Deltakere i Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

Navn Telefon E-post Emneord
Sofie A.E. Høgestøl Stipendiat +47-22850061 94828421 (mob) +47 948 28 421 s.a.hogestol@jus.uio.no Folkerett, internasjonal strafferett, Menneskerettigheter, Strafferett og straffeprosess
Anna Andersson Stipendiat 41281826 (mob) +47 41281826 anna.andersson@nchr.uio.no Humanitærrett, Menneskerettigheter, Konflikt, Folkerett
Anne Christine Lie