Religionsvitenskap som metodisk tilnærming til fremme av retten til tros-og livssynsfrihet

Denne artikkelen er forfattet av Lena Larsen og publisert i Forsking og menneskerettar (Red: Jakob Lothe, Novus Press, 2017, sidene 131-142.

Publisert 26. juni 2017 12:27 - Sist endret 26. juni 2017 12:27