Å se seg spørrende omkring: Introduksjon til en ny pedagogisk filosofi

Forfattet av Inga Bostad og utgitt av Gyldendal Akademisk 2017. 168 sider. 

Publisert 7. apr. 2017 11:32 - Sist endret 7. apr. 2017 11:32