Rolfsen-saken: Høyesterett som kildevernets rettsavklarer

Denne artikkelen er forfattet av Anine Kierulf og er publisert i Kritisk Juss 1/16,

s. 55-61

Publisert 30. mars 2016 13:50