Aktuelt

Aktuelle saker

 • disputas-hustad River Hustad ny PhD 2. feb. 2017 12:46

  River Kate Hustad, som gjennom mange år har vært tilknyttet SMR I ulike funksjoner, forsvarte 2. februar sin avhandling for graden Ph.d: Government belongs where there is Poverty - The obligations of states in International Human Rights Law to Break the Chains of Poverty.

 • annaian-lowres Lov, vold og straff i terrorismens tidsalder 30. jan. 2017 15:36

  Internasjonal rett regulerer utfra ulike juridiske paradigmer – rammeverk - hvordan væpnet vold kan brukes både for å opprettholde lov og orden, og i krig. Oversiktlig, når frontene er klare. Men hva når terrorister – og fremmedkrigere – involveres?

 • gentianz Minsterrådsstøtte til SMR-prosjekt 25. jan. 2017 15:53

  Norsk senter for menneskerettigheter deltar i et nettverk av nordiske forskningsinstitusjoner, bl.a. med Raoul-Wallenberg-instituttet i Lund, der målet bl.a. er å styrke det nordisk-russiske samarbeidet om jus-utdanning. Nå har Nordisk Ministerråd besluttet å bevilge såkorn-midler for å styrke nettverket.

 • rettigheter-i-velferdsstaten_productimage Ny bok om rettigheter, funksjonshemming og velferdsstat 25. jan. 2017 12:33

  Velferdsstaten er i stor grad et rettighetssystem, og rettighetsfestingen er både tiljublet og kritisert. Forskerne Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand har vært redaktører og bidrar med egne kapitler.

Arrangementer