Aktuelle saker - Side 2

Publisert 21. juni 2017 14:59

Research Methods in Human Rights er et banebrytende verk om hvordan man kan forske på menneskerettigheter. SMR-professor Bård A Andreassen er blant redaktørene. 

Publisert 16. juni 2017 09:53

En faglig komité oppnevnt av Norges Fulbright Alumniforening har besluttet å tildele Sofie A. E. Høgestøl artikkelprisen for unge forskere 2017. Artikkelen The Habré Judgment at the Extraordinary African Chambers: A Singular Victory in the Fight Against Impunity ble publisert i Nordic Journal of Human Rights i oktober 2016.

Publisert 15. juni 2017 17:00

SMR på FN-høynivåmøte i New York for å fremme globale standarder for politiavhør basert på norske erfaringer.

Publisert 14. juni 2017 14:38

Victoria Sandino, leader of the gender commission from FARC-EP visited NCHR today to present and discuss the challenges and the achievements of including gender in the peace talks following 50 years of armed conflict in Colombia. She is in Oslo as FARC attend the Foreign Ministry's Peace Forum this week.

Publisert 13. juni 2017 12:24

SMR og Utenriksdepartementet (UD) undertegnet 8. juni en avtale om støtte til kompetansebygging og utdanning innenfor menneskerettigheter. Avtalen har en verdi på på 60 millioner kroner, fordelt over tre år.

Publisert 29. mai 2017 16:25

Se PRIO og SMR, UiO sitt vellykkede 'spin-off' seminar, med Erica Chenoweth's 'keynote speech' om sivil motstand i dagens USA under Trump, og paneldebatt etterpå, strømmet på Morgenbladets portal

Publisert 19. mai 2017 13:33

Dekanen ved Shandong university Law School, professor Wei Shen, besøkte nylig SMR. 

Publisert 15. mai 2017 12:18

Onsdag 3. mai stilte Indonesia til landhøring (Universal Peridoc Review, UPR) i FNs menneskerettighetsråd i Genève. Under svarrunden trakk Retts- og menneskerettighetsministeren fram arbeidet som SMR gjør med å undervise om og utvikle kompetanse på avhørsmetodikken investigative inteviewing innen politisektoren som torturforebyggende tiltak. 

 

Publisert 8. mai 2017 11:50

En delegasjon fra Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) og juridisk fakultet besøkte nylig Kina. I samtaler og møter ble det fra kinesisk side uttrykt stor interesse for videre samarbeid om juss og menneskerettigheter med Universitetet i Oslo.

Publisert 10. apr. 2017 09:42

 -SMR har arbeidet i Kina i 20 år og den siste tiden har vi merket stor interesse for å lære mer om alternative avhørsmetoder i Kina,  sier Elisabeth Bjørnstøl, ansvarlig for SMRs rettstat- og rettsikkerhetsprosjekter i Kina.

Publisert 5. apr. 2017 16:16

Minoriteter, deres generelle situasjon og deres rettigheter. Dette er stikkord for samarbeidet mellom SMR og Det juridiske fakultetet ved universitetet i Yunnan-provinsen. Et konkret orientert norsk-kinesisk forsknings-og undervisningssamarbeid som har pågått i en årrekke – skiftende politiske konjunkturer til tross.

 

Publisert 23. mars 2017 16:33

Uken før påske besøker Elisabeth Bjørnstøl og Asbjørn Rachlew fra SMR provinsen Yunnan i vest-Kina for å undervise politiet i provinshovedstaden Kunming. Avhørsekspert Asbjørn Rachlew skal introdusere norske intervjubaserte etterforsknings- og avhørsmetoder som skal forebygge og hindre justisfeil (K.R.E.A.T.I.V).

Publisert 14. mars 2017 09:55

Asbjørn Rachlew, avhørsekspert og gjesteforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter har en sentral rolle i NRK Brennpunkts dokumentar Avhøret. Dokumentaren tar for seg hvordan feil i avhør kan forspille etterforskningen av en kriminalsak. Se dokumentaren.

Publisert 9. mars 2017 12:19

I forbindelse med at nåværende åremål går ut utlyses stilling som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) for perioden 01.01.18-31.12.21. Direktøren ansettes på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én periode gjennom fornyet utlysning. UiO søker etter en motivert og dyktig leder.

Lese hele utlysningen. 

Publisert 9. mars 2017 12:08

17 afrikanske stater sender deltakere når ICOMOS’ Sør-Afrika-avdeling inviterer til pilotkurset Vår felles verdighet – en rettighetsbasert tilnærming. SMR-forsker Stener Ekern står sentralt i arrangementet.

Publisert 7. mars 2017 09:59

Her kan du SE MRforum i Professorboligen mandag 6. mars strømmet for Morgenbladets portal  -  et stort oppmøtt publikum og et interessant panel belyste det aktuelle tema fra mange perspektiver.

Publisert 3. mars 2017 11:36

SMRs årlige, internasjonale intensivkurs om menneskerettigheter arrangeres i Oslo i begynnelsen av september 2017.

 

Publisert 2. feb. 2017 12:46

River Kate Hustad, som gjennom mange år har vært tilknyttet SMR I ulike funksjoner, forsvarte 2. februar sin avhandling for graden Ph.d: Government belongs where there is Poverty - The obligations of states in International Human Rights Law to Break the Chains of Poverty.

Publisert 30. jan. 2017 15:36

Internasjonal rett regulerer utfra ulike juridiske paradigmer – rammeverk - hvordan væpnet vold kan brukes både for å opprettholde lov og orden, og i krig. Oversiktlig, når frontene er klare. Men hva når terrorister – og fremmedkrigere – involveres?

Publisert 25. jan. 2017 15:53

Norsk senter for menneskerettigheter deltar i et nettverk av nordiske forskningsinstitusjoner, bl.a. med Raoul-Wallenberg-instituttet i Lund, der målet bl.a. er å styrke det nordisk-russiske samarbeidet om jus-utdanning. Nå har Nordisk Ministerråd besluttet å bevilge såkorn-midler for å styrke nettverket. 

Publisert 25. jan. 2017 12:33

Velferdsstaten er i stor grad et rettighetssystem, og rettighetsfestingen er både tiljublet og kritisert. Forskerne Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand har vært redaktører og bidrar med egne kapitler.

Publisert 22. des. 2016 18:52

Fra og med 2017 vil ikke NORDEM lenger være tilknyttet Norsk Senter for Menneskerettigheter. NORDEM vil fortsette sine aktiviteter i nye lokaler hos Flyktninghjelpen i Prinsens gate 2 i Oslo. Besøk NORDEMs nye hjemmesider

Publisert 7. des. 2016 17:00

Norsk senter for menneskerettigheter feirer 30 år med en essaykonkurranse om nye trusler mot menneskerettighetene. 

Publisert 29. nov. 2016 14:42

Ved søknadsfristens utløp hadde SMR mottatt rekordartede 37 søknader til Fritt Ords studentstipend, som SMR forvalter. Institusjonen fritt Ord besluttet etter søknadsfrist å utvide tildelingen fra 250.000 kroner til 300.000 kroner, noe som muliggjorde utdeling av sju - ikke fem som opprinnelig annonsert - stipender.

Publisert 23. nov. 2016 09:19

Se dette MRforumet strømmet på Morgenbladets portal