Aktuelle saker - Side 3

Publisert 25. apr. 2016 11:37

Krisen i Ukraina fortsetter, mens valgene som ble holdt i Myanmar og Nigeria går inn i historiebøkene. 

Publisert 13. apr. 2016 13:57

Asylekspert mener norske bedrifter bør investere mer i Syrias naboland. 

Publisert 5. apr. 2016 16:35

Politiske markeringssaker kan nøre opp under religiøs radikalisering, advarer SMR-forsker Vibeke Blaker Strand. 

Publisert 1. mars 2016 13:46

Avhørsekspert Asbjørn Rachlew deler sine erfaringer med FN om hvordan politi kan unngå tortur under avhør. 

Publisert 15. feb. 2016 10:56

Syria-krisen, flyktningbarna og radikalisering er på programmet for Oslos årlige filmfestival om menneskerettigheter. 

Publisert 9. feb. 2016 12:03

Rettsstaten – en veiledning for politikere foreligger nå på norsk, takket være tidligere vitenskapelig assistent Agnieszka Cybulska, som har oversatt heftet fra engelsk etter oppdrag fra SMR.

Publikasjonen utgis i SMRs Occasional Paper Series.

Publisert 4. feb. 2016 14:43

SMRs Masterprogram The Theory and Practice of Human Rights får meget god score i NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) årlige Studiebarometer. Helt på topp finner vi SMRs bibliotekstjeneste.

Publisert 4. feb. 2016 13:57

Denne spesialutgaven av SMRs tidsskrift Nordic Journal of Human Rights undersøker transpersoners rettigheter.  Retten til kjønnsidentitet har stort sett fokusert på personer som i voksen alder ønsker å skifte kjønn. I denne utgaven retter imidlertid  professor Kirsten Sandberg fokus på barnekonvensjonens betydning mens stipendiat Anniken Sørlie, gjennom intervjuer med barn og foreldre, viser hvordan mangel på sosial og rettslig anerkjennelse oppleves.

 

Publisert 1. feb. 2016 09:19

Hva skjer i Øst-Ukraina? Hvor går Kabila i Kongo? Går Uganda inn i 30. år med samme president? NORDEM gir deg noen av valgene og landene du bør følge i år.

Publisert 28. jan. 2016 14:34

Tema var "Menneskerettighetene i Grunnloven".

Vi hørte mye om dem før de ble vedtatt, noe mindre etterpå - men nå har altså Grunnloven fått sin egen "bill of rights".  Vi ønsket å belyse hvorvidt grunnlovsreformen har fått noen praktisk betydning for statens arbeid? Hvilken?

Vi hadde invitert representanter for de tre øverste statsmaktene til å innlede til debatt. Regjeringen var ikke representert, til tross for flere forsøk fra SMRs side.

Publisert 27. jan. 2016 15:25

Men ytringsfrihetsrapportør Dunja Mijatović mener nasjonale sikkerhetstiltak utgjør den største trusselen mot ytringsfriheten. 

Publisert 28. des. 2015 14:18

Wided Bouchamaoui, som leder den tunisiske arbeidsgiverorganisasjonen UTICA, var sammen med de tre andre representantene for de fredsprisvinnende organisasjonene invitert til et felles møte med sine norske søsterorganisasjoner – NHO, LO, Advokatforeningen og Norsk senter for menneskerettigheter – på Folkets Hus i Oslo fredag 11. desember.

Publisert 11. des. 2015 10:26

Dette var oppfordringen fra hjelpeorganisasjonene på fredagens seminar Refugees in double trouble: - En forutsetning for å få funksjonshemmede godt inkludert i hjelpearbeid er at det stilles krav om det fra de som sitter på pengene, så det må dere gjøre, oppfordret Nora Ingdal til statssekretær Tore Hattrem, som holdt åpningsinnledningen.

Publisert 9. des. 2015 14:54

SMR fulgte høringen da Kina ble gransket av FN om tortur. Det er viktig at vi støtter kinesiske forskeres deltakelse på slike høringer, sier Cecilie Figenschou Bakke, leder av Kina-programmet. 

Publisert 2. des. 2015 16:25

MRforum er et møtested mellom SMR og utenverdenen. Aktuelle menneskerettighetsspørsmål settes på dagsordenen og blir gjenstand for debattForumet inviterer innledere som holder relativt korte innlegg, deretter er det debatt mellom salen og innlederne.

Anine Kierulf ledet dette forumet som ble holdt den 30. november.

Publisert 27. nov. 2015 11:59

I et SMR-støttet prosjekt skal vietnamesisk politi nå granske seg selv for å avdekke justisfeil.

Publisert 19. nov. 2015 13:21

Som kjent mottok filmskaperen, musikeren og menneskerettighetsforkjemperen Deeyah Khan UiO's menneskerettighetspris. SMRs direktør leder priskomiteen, og SMR har sekretariatet for prosessen med å velge ut prisvinneren. 

Publisert 19. nov. 2015 12:59

-Vilkårlig fengsling er forbudt, både gjennom Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, og gjennom Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Likefullt praktiserer vilkårlig fengsling, ikke minst i den pågående krigen mot terror. 

Publisert 16. nov. 2015 16:04

Hva skjer når våpnene tier? Dette diskuteres I en ny bok der SMR-professor Nils A Butenschøn er blant forfatterne. 

Publisert 12. nov. 2015 15:13

De kommer fra så ulike utdanningssystemer som Myanmar, India og USA: Vi snakket med tre av de 20 deltakerne på Advanced Course on the Human Right to Education, som ble holdt i regi av Menneskerettighetsakademiet ved SMR i Oslo i forrige uke.

Publisert 12. nov. 2015 12:33

Sjølv om Indonesia har ratifisert dei fleste FN-konvensjonar som garanterer ulike menneskerettar er det framleis ein veg å gå før desse rettane kan gjennomførast på individnivå.

 

Publisert 4. nov. 2015 12:43

"Forsvarer ytringsfriheten i et av verdens mest voldelige land.

Se akademisk talkshow med Raftoprisvinneren Padre Melo".

Strømingsartikkel i Morgenbladet.

Publisert 2. nov. 2015 15:19

This five-day intensive course has an inter-disciplinary focus on the right to primary and secondary education. It aims to equip participants with specialist-level knowledge, enable critical discussion and network building with practitioners and scholars from across the globe.

Publisert 29. okt. 2015 15:19

Nå foreligger det en engelskspråklig kortversjon av romani/taterutvalgets innstilling. 

Publisert 22. okt. 2015 13:19

For tiende gang på åtte år gjennomfører SMRs Indonesia-program i samarbeid med FRR Law Office i Jakarta kurs for den indonesiske hærens spesialstyrker, KOPASSUS.