print logo

Aktuelle saker - Side 3

Publisert 18. jun. 2013 17:18

Komparativ analyse innen menneskerettighetsforskning. Dette var tittelen på et fem dagers kurs som samlet nærmere tretti doktorgradsstipendiater og yngre forskere til travle dager i åssidene utenfor Firenze.

Publisert 13. mai. 2013 11:52

-Jeg er glad og ydmyk over å få denne muligheten til å utvikle et av Universitetet i Oslos mest spennende fagmiljøer. Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er et sentralt knutepunkt for menneskerettigheter i Norge, ikke minst i arbeidet med å utvikle sterke og spennende tverrfaglige forskermiljøer.

Publisert 15. apr. 2013 13:15

Internasjonale menneskerettigheter -  Bakgrunn for og aktuelle utfordringer til tros-eller religionsfrihet.

Dette er tittelen på et ukelangt intensivkurs, fra mandag 15 til fredag 19 april, Oslokoalisjonen for tros-og religionsfrihet arrangerer sammen med Soros Foundation Kasakhstan.

Publisert 12. apr. 2013 13:46

The Telders International Law Moot Court Competition er en årlig foreteelse, og har vært det i snært førti år. Hvert år samles studenter og yngre jurister til "prøverettssaker" som er rene øvelser, men som like fullt er realistiske nok. Nå er det generalprøve - i Oslo. 

Publisert 14. mar. 2013 15:19

Hvem skal ta ansvaret for at barnets beste blir forsvarlig vurdert og blir tillagt tilstrekkelig vekt når dette kommer i konflikt med innvandringsregulerende hensyn? Synspunktene var mange og temperaturen til dels høy da SMR tok opp temaet i forbindelse med at Nasjonal institusjon (NI) lanserte Årbok om menneskerettigheter i Norge for 2012.

Publisert 18. feb. 2013 15:14

Det nordiske nettverket for menneskerettsforskning planlegger et kurs for doktorgradsstipendiater og yngre forskere - Methodological Challenges in Human Rights Research -  i juni 2013. -Det er viktig å øke bevisstheten om metodiske utfordringer, også i egen forskning, sier nettverkets leder, professor Bård A. Andreassen.

Publisert 18. feb. 2013 13:49

Det er tid for å nominere – nærmere bestemt til Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond. Innen 15. mars håper priskomiteen å motta en rekke spennende nominasjoner til årets menneskerettspris.

Publisert 7. feb. 2013 15:45

Norsk senter for menneskerettigheter har, sammen med Institutt for offentlig rett,  nylig organisert et internasjonalt seminar om ”retten til fred”. 

Publisert 1. feb. 2013 12:10

Knut Vollebæk blir fra 20. august 2013 leder i utvalget som kartlegger politikk og tiltak overfor romanifolket/taterne. Han overtar ledervervet etter Asbjørn Eide.

Arbeidet med utvalgsmøter og dialogmøter er stilt i bero til august i påvente av at utvalget starter opp på nytt med delvis ny sammensetning. I mellomtiden vil sekretariatet fullføre en del påbegynt utredningsarbeid.

Publisert 18. des. 2012 12:23

4 større seminarer, et folkemøte, en grunnlovslunsj, en workshop, én mottakelse og en bibliografi: Dét er i korthet markeringen av Norsk senter for menneskerettigheters første 25 år - i 2012 - oppsummert.

Publisert 10. des. 2012 15:04

Ca. 100 personer hadde funnet veien til åpningen av  Norsk senter for menneskerettigheters siste jubileumsseminar, Group Autonomy and Its Critics: Human Rights Perspectives. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen, stod for den offisielle åpningen av seminaret, sammen med UiOs rektor, Ole Petter Ottersen. 

Publisert 12. nov. 2012 13:48

17,5 millioner kroner årlig i ti år. Bevilgningen fra Norges forskningsråd gjør det mulig for professorene Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein å etablere et senter for fremragende forskning –med røtter i Norsk senter for menneskerettigheter (SMR).

Publisert 1. okt. 2012 13:30

- I en verden preget av økonomisk lavkonjunktur er det viktig at det finnes upartiske og uavhengige journalister. Det er en fordel om disse i tillegg er godt orientert innen menneskerettigheter. Dette sa utenriksminister Espen Barth Eide da han åpnet det tredje menneskerettighetskurset for journalister med tilknytning til  Al Jazeera.

Les hele Espen Barth Eides tale

Publisert 17. sep. 2012 13:51

Association of Human Rights Institutes (AHRI) hadde sin 13. årskonferanse i Wien 10.-12. september.

Her ble anbefalinger basert på et fireårig EU-finansiert samarbeidsprosjekt (The Role of EU in UN Human Rights Reform) mellom forskere fra medlemsinstitusjonene presentert for EU-kommisjonen og FN.

Programmet omfattet også et todagers forskerpanel ledet av SMR om metodeutfordringer i menneskerettighetsforskningen og et doktorgradskurs der prosjekter ble presentert og kommentert. 

Publisert 14. sep. 2012 14:26

I forbindelse med at nåværende åremål går ut utlyses stilling som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) for perioden 2014-2017, med mulighet for inntil fire års forlengelse. SMR er Norges fremste menneskerettsfaglige miljø med en sterk internasjonal posisjon. Vi søker en motivert og samlende leder som har faglige og strategiske ambisjoner om å videreutvikle senterets forskningsmiljø, undervisning og eksternfinansierte programmer.

Publisert 12. sep. 2012 14:45

-Vi har for dårlig oversikt over bruken av isolasjon i norske fengsler.

Dette vedgikk Marianne Vollan, ekspedisjonssjef for Kriminalomsorgen, under et seminar i regi av Norsk senter for menneskerettigheter. Myndighetene anerkjenner behovet for å se på lovgivning og praksis knyttet til bruk av isolasjon.

Thomas Horn fra Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg fremholdt på sin side at det norske fengselssystemet har et kulturproblem.  

Publisert 12. sep. 2012 13:03

Årets Introductory Course on International Human Rights samlet som vanlig deltakere fra en rekke nasjoner i Norsk senter for menneskerettigheters lokaler i første uke av september.

Publisert 3. sep. 2012 14:17

Hvorfor det er demokratiunderskudd i EU - et tilsvar til Majone and Moravcsik

Dette er tittelen på tiårets artikkel i Journal of Common Market Studies, og SMR-professor Andreas Føllesdal er én av to forfattere.

Publisert 31. aug. 2012 11:12

- Gratulerer med jubileet!

I 25 år har dere kunnet vise til høy kompetanse og akademisk status på et felt som har stor politisk betydning både i Norge og internasjonalt; arbeidet for de universelle menneskerettighetene.

Se billedgalleriet

Publisert 31. aug. 2012 10:46

Dette er tittelen på en større artikkel i Morgenbladet 31.08.12, der avisen tar for seg spørsmålet om organisering av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge.

Publisert 27. aug. 2012 14:59

Mads Andenæs, tidligere direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter og nå professor ved Institutt for privatrett, UiO, er gjenoppnevnt som medlem av FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling.  

Publisert 20. jun. 2012 14:45

Det bør etableres et samordningsråd for høyere utdanningsinstitusjoner med ansvar for samisk forskning og høyere utdanning. Dette er et av de viktigste forslagene til hva som kan gjøres for å styrke samisk forskning og høyere utdanning i følge et statlig utvalg som ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet i 2010, etter konsultasjoner med Sametinget.  

Publisert 20. jun. 2012 14:27

Nær 200 studenter søkte om plass på menneskerettighetskurset ved UiOs internasjonale sommerskole. 20 fikk plass. -Hele verden er representert, sier kursleder Ingvill Thorson Plesner.  

Publisert 30. mai. 2012 14:56

Hvert år sender Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights (NORDEM) ut 50 til 60 valgobservatører til oppdrag rundt om i verden. Nytter det, spør Uniforum.

Publisert 30. mai. 2012 11:57

– Dagens grunnlovsendringer er langt fra perfekte, men sett i forhold til det som var, må det likevel kalles et slags framskritt. Et lite menneskerettslig framskritt i Norge, i retning av å avskaffe den hegemoniske statsreligionen i vårt flerkulturelle og flerreligiøse samfunn, uttaler Tore Lindholm, mangeårig forsker ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, til fritanke.no

Se også Ingvill Thorson Plesners kronikk, Ingen fri folkekirke, i Aftenposten.