Aktuelle saker - Side 3

Publisert 29. sep. 2015 15:03

Stortingsmeldingen om menneskerettigheter har blitt godt mottatt. Den er ønsket velkommen av de ulike «brukerne». Dette er konklusjonen etter høstens første møte i seminarserien Menneskerettighetsforum – Mrforum. Serien er revitalisert under ledelse av Jan Helgesen og Anine Kierulf etter å ha ligget nede noen år.

Publisert 24. sep. 2015 09:03

Forskningsrådets formidlingspris for 2015 går til forsker Anine Kierulf ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Publisert 23. sep. 2015 13:19

EU må respondere på flyktningekrisen i fellesskap. Dette er den sentrale konklusjonen i den erklæring som the Association of Human Rights Institutes (AHRI) - der SMR er et sentralt medlem - vedtok i Beograd den 21. september. 

Publisert 18. sep. 2015 12:21

SMR/PluriCourts-forsker Malcolm Langford ble den aller første til å motta den høythengende ESIL Young Scholar Prize. det skjedde for artikkelen Managing Backlash: The Evolving Investment Treaty Arbitrator. 

Publisert 18. sep. 2015 09:05

SMR har vært vertskap for en delegasjon fra det bulgarske justisdepartementet i forbindelse med en studie departementet foretar av menneskerettsundervisningen innen rettsvitenskap. 

Publisert 4. sep. 2015 18:54

Menneskerettighetsakademiet ved SMRs årlige kortkurs ble avviklet i uke 36. 

Publisert 4. sep. 2015 15:04

Hvordan integrere teknologi, kultur og menneskerettigheter på en måte som bedrer lærerstudenters forståelse av og innsikt i globale spørsmål?

Publisert 2. sep. 2015 16:09

-Det blir spennende å følge utviklingen av Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) de neste årene. Jeg er sikker på at senteret kommer til å finne en god balanse mellom samfunnsmessig relevans og langsiktig kunnskapsbygging. 

Publisert 2. sep. 2015 09:57

Skriver du Masteroppgave innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati?

Inntil fem studentstipend à inntil kr 50.000 utlyses årlig med søknadsfrist 1. oktober 2015.

Publisert 28. aug. 2015 11:54

24. august åpnet dørene for  en ny gruppe studenter i SMRs masterprogram Theory and Practice of Human Rights. De ca 30 studentene med ulike akademisk bakgrunn, fra en rekke land, er tilknyttet senteret i to år, frem til 2017.

Publisert 26. aug. 2015 14:49

Tradisjonen med nordiske direktørmøter for menneskerettighetsinstitusjonene gjenopptas: Nylig møttes man i Lund. 

Publisert 26. aug. 2015 10:25

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) er bekymret for at forbudet mot å sove utendørs i Oslo, et forbud kommunen innførte i 2013, i seg selv og i praksis er problematisk i lys av grunnleggende menneskerettigheter.

Dette fremgår av undersøkelsen Kriminalisering av hjemløshet i Oslo som nylig ble utgitt, der SMR-forsker Malcolm Langford har vært sentral. 

Publisert 25. aug. 2015 13:11

Mandag 24. august var representanter for romanifolket/taterne som satt i Tater- /romanutvalget og utvalgets ressursgruppe invitert i audiens hos Kongen. De overrakte Utvalgets NOU "Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag", til Kongen.

Publisert 14. aug. 2015 14:29

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har professor Kjetil Mujezinović Larsen ved SMR utredet konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Publisert 1. juli 2015 10:27

Fra 1. juli 2015 er Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter i Norge etablert som en egen, frittstående institusjon etter å ha vært tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter siden etableringen i 2002. 

Publisert 19. juni 2015 14:29

Førsteamanuensis Jan Erik Helgesen ved Norsk senter for menneskerettigheter, er blant medlemmene i det nye styret som Stortinget har oppnevnt.

Styret ledes av Cecilie Østensen Berglund og med Knut Vollebæk som nestleder.

Les mer på Stortingets nettside.

Publisert 4. juni 2015 12:38

Finnes det en «rett til fred»? Neppe i rettslig forstand, mener ekspertene. Likevel kan folkeretten være et godt redskap for å fremme fred.

Publisert 1. juni 2015 14:41

-Myndighetenes politikk overfor taterne/romanifolket har gjennom store deler av forrige århundre vært totalt mislykket og nedbrytende.

Denne knusende dommen kommer fra Knut Vollebæk, leder for det regjeringsoppnevnte Tater/romaniutvalget som første juni leverte sin rapport (NOU 2015:7) med funn og konklusjoner til statsråd Jan Tore Sanner.

studentene fra det juridiske fakultet som deltok i konkurransen
Publisert 19. mai 2015 15:14

Etter lange og intense forberedelser kunne laget fra JUS smykke seg med en 4. plass i Telders Moot Court Competition 2015. I tillegg kunne de vise til sterke individuelle prestasjoner.

Publisert 8. mai 2015 12:50

– Den akademiske fridomen er avgrensa i Kina. Nettopp difor er det viktig å ha gode fagfellar som kan gi oss meir kunnskap om situasjonen til menneskerettane i landet, meiner førsteamanuensis Maria Lundberg ved Norsk senter for menneskerettar på UiO. Les intervjuet i UNIFORUM.

Publisert 6. mai 2015 15:55

Tirsdag morgen lanserte Nasjonal institusjon for menneskerettigheter sin Årbok om menneskerettigheter i Norge 2014. Det var samtidig invitert til debatt om menneskerettigheter på norske sykehjem, med bakteppe i rapporten om temaet publisert av institusjonen i desember i fjor.

Publisert 30. apr. 2015 10:33

Senterrådet ved Norsk senter for menneskerettigheter erstatter fra årsskiftet senterets styre. 29. april hadde Senterrådet sitt første møte.

Publisert 27. apr. 2015 16:30

Det er tid for å nominere – nærmere bestemt til Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond. Innen 20. mai håper priskomiteen å motta en rekke spennende nominasjoner til årets menneskerettighetspris.

Publisert 25. mars 2015 15:07

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) tilbyr fire forskarar frå Kina, Indonesia og Vietnam eit gjesteforskaropphald ved SMR i to månadar, med oppstart 28 september 2015.

For meir informasjon, sjå full utlysing.

Publisert 25. mars 2015 11:25

Professor Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter har fått i oppdrag å utrede konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.