Aktuelle saker - Side 4

Publisert 13. okt. 2015 15:07

Lektorstudentene på mastergraden i samfunnsfagdidaktikk deltok mandag på seminar med de to kinesiske gjesteforskerne, Ding Peng fra Wuhan University og Wang Kun fra Guangzhou University, samt Cecilie Figenschou Bakke som leder Kinaprogrammet ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

Publisert 13. okt. 2015 13:37

Anine Kierulf får prisen for sin forskning og sitt engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Publisert 9. okt. 2015 15:47

- Årets fredspristildeling er oppmuntrende ikke bare for hva den kan bety for utviklingen i Tunisia, men fordi den representerer en modell for samarbeide som kan være en av de beste  garantier for stabilitet i politisk utvikling og godt styresett. Dette sier SMR-direktør Inga Bostad i en kommentar til årets fredspristildeling.

Publisert 29. sep. 2015 15:03

Stortingsmeldingen om menneskerettigheter har blitt godt mottatt. Den er ønsket velkommen av de ulike «brukerne». Dette er konklusjonen etter høstens første møte i seminarserien Menneskerettighetsforum – Mrforum. Serien er revitalisert under ledelse av Jan Helgesen og Anine Kierulf etter å ha ligget nede noen år.

Publisert 24. sep. 2015 09:03

Forskningsrådets formidlingspris for 2015 går til forsker Anine Kierulf ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Publisert 23. sep. 2015 13:19

EU må respondere på flyktningekrisen i fellesskap. Dette er den sentrale konklusjonen i den erklæring som the Association of Human Rights Institutes (AHRI) - der SMR er et sentralt medlem - vedtok i Beograd den 21. september. 

Publisert 18. sep. 2015 12:21

SMR/PluriCourts-forsker Malcolm Langford ble den aller første til å motta den høythengende ESIL Young Scholar Prize. det skjedde for artikkelen Managing Backlash: The Evolving Investment Treaty Arbitrator. 

Publisert 18. sep. 2015 09:05

SMR har vært vertskap for en delegasjon fra det bulgarske justisdepartementet i forbindelse med en studie departementet foretar av menneskerettsundervisningen innen rettsvitenskap. 

Publisert 4. sep. 2015 18:54

Menneskerettighetsakademiet ved SMRs årlige kortkurs ble avviklet i uke 36. 

Publisert 4. sep. 2015 15:04

Hvordan integrere teknologi, kultur og menneskerettigheter på en måte som bedrer lærerstudenters forståelse av og innsikt i globale spørsmål?

Publisert 2. sep. 2015 16:09

-Det blir spennende å følge utviklingen av Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) de neste årene. Jeg er sikker på at senteret kommer til å finne en god balanse mellom samfunnsmessig relevans og langsiktig kunnskapsbygging. 

Publisert 2. sep. 2015 09:57

Skriver du Masteroppgave innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati?

Inntil fem studentstipend à inntil kr 50.000 utlyses årlig med søknadsfrist 1. oktober 2015.

Publisert 28. aug. 2015 11:54

24. august åpnet dørene for  en ny gruppe studenter i SMRs masterprogram Theory and Practice of Human Rights. De ca 30 studentene med ulike akademisk bakgrunn, fra en rekke land, er tilknyttet senteret i to år, frem til 2017.

Publisert 26. aug. 2015 14:49

Tradisjonen med nordiske direktørmøter for menneskerettighetsinstitusjonene gjenopptas: Nylig møttes man i Lund. 

Publisert 26. aug. 2015 10:25

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) er bekymret for at forbudet mot å sove utendørs i Oslo, et forbud kommunen innførte i 2013, i seg selv og i praksis er problematisk i lys av grunnleggende menneskerettigheter.

Dette fremgår av undersøkelsen Kriminalisering av hjemløshet i Oslo som nylig ble utgitt, der SMR-forsker Malcolm Langford har vært sentral. 

Publisert 25. aug. 2015 13:11

Mandag 24. august var representanter for romanifolket/taterne som satt i Tater- /romanutvalget og utvalgets ressursgruppe invitert i audiens hos Kongen. De overrakte Utvalgets NOU "Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag", til Kongen.

Publisert 14. aug. 2015 14:29

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har professor Kjetil Mujezinović Larsen ved SMR utredet konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Publisert 1. juli 2015 10:27

Fra 1. juli 2015 er Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter i Norge etablert som en egen, frittstående institusjon etter å ha vært tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter siden etableringen i 2002. 

Publisert 19. juni 2015 14:29

Førsteamanuensis Jan Erik Helgesen ved Norsk senter for menneskerettigheter, er blant medlemmene i det nye styret som Stortinget har oppnevnt.

Styret ledes av Cecilie Østensen Berglund og med Knut Vollebæk som nestleder.

Les mer på Stortingets nettside.

Publisert 4. juni 2015 12:38

Finnes det en «rett til fred»? Neppe i rettslig forstand, mener ekspertene. Likevel kan folkeretten være et godt redskap for å fremme fred.

Publisert 1. juni 2015 14:41

-Myndighetenes politikk overfor taterne/romanifolket har gjennom store deler av forrige århundre vært totalt mislykket og nedbrytende.

Denne knusende dommen kommer fra Knut Vollebæk, leder for det regjeringsoppnevnte Tater/romaniutvalget som første juni leverte sin rapport (NOU 2015:7) med funn og konklusjoner til statsråd Jan Tore Sanner.

studentene fra det juridiske fakultet som deltok i konkurransen
Publisert 19. mai 2015 15:14

Etter lange og intense forberedelser kunne laget fra JUS smykke seg med en 4. plass i Telders Moot Court Competition 2015. I tillegg kunne de vise til sterke individuelle prestasjoner.

Publisert 8. mai 2015 12:50

– Den akademiske fridomen er avgrensa i Kina. Nettopp difor er det viktig å ha gode fagfellar som kan gi oss meir kunnskap om situasjonen til menneskerettane i landet, meiner førsteamanuensis Maria Lundberg ved Norsk senter for menneskerettar på UiO. Les intervjuet i UNIFORUM.

Publisert 6. mai 2015 15:55

Tirsdag morgen lanserte Nasjonal institusjon for menneskerettigheter sin Årbok om menneskerettigheter i Norge 2014. Det var samtidig invitert til debatt om menneskerettigheter på norske sykehjem, med bakteppe i rapporten om temaet publisert av institusjonen i desember i fjor.

Publisert 30. apr. 2015 10:33

Senterrådet ved Norsk senter for menneskerettigheter erstatter fra årsskiftet senterets styre. 29. april hadde Senterrådet sitt første møte.