Aktuelle saker - Side 4

Publisert 30. apr. 2015 10:33

Senterrådet ved Norsk senter for menneskerettigheter erstatter fra årsskiftet senterets styre. 29. april hadde Senterrådet sitt første møte.

Publisert 27. apr. 2015 16:30

Det er tid for å nominere – nærmere bestemt til Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond. Innen 20. mai håper priskomiteen å motta en rekke spennende nominasjoner til årets menneskerettighetspris.

Publisert 25. mars 2015 15:07

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) tilbyr fire forskarar frå Kina, Indonesia og Vietnam eit gjesteforskaropphald ved SMR i to månadar, med oppstart 28 september 2015.

For meir informasjon, sjå full utlysing.

Publisert 25. mars 2015 11:25

Professor Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter har fått i oppdrag å utrede konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Publisert 4. mars 2015 15:32

Juridisk Studentutvalg har nominert til Undervisningsprisen 2015, og SMRs forskningsleder er blant de nominerte:

Publisert 17. feb. 2015 14:43

For andre år på rad tildeler den uavhengige, japanske tenketanken The Tokyo Foundation sitt Ryoichi Sasakawa-stipend til SMR-stipendiat Sofie Høgestøl.

Publisert 6. feb. 2015 10:10

- Norge er tuftet på landet til to folk. Det er dette vi påminnes om på Samenes nasjonaldag, den sjette februar. Dette sier førsteamanuensis Jon Matthias Åhren, leder av samerettsgruppen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.   -Dagen har en symbolsk verdi, selv om en nasjonaldag i seg selv ikke har noe fundament i den samiske kulturen. 

Publisert 4. des. 2014 10:58

Ca 70 personer hadde registrert seg som deltakere da Norsk Senter for menneskerettigheter, i samarbeid  med Atlasalliansen og Plan Norge inviterte til seminar om menneskerettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne i konflikt og på flukt. 

Publisert 2. des. 2014 16:30

Årets minneforelesning for Torkel Opsahl ble holdt av Robert Spano, dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen. For et engasjert og sakkyndig publikum holdt han en forelesning over temaet The European Court of Human Rights and National Courts - A Constructive Conversation or A Dialogue of Disrespect?. 

Publisert 26. nov. 2014 11:11

– Vi innrømmer dem retten til å bruke makt, fordi det er en del av deres rolle, men det må være innenfor menneskerettighetene og i henhold til internasjonale avtaler.

Publisert 26. nov. 2014 10:49

Vinneren av årets Menneskerettighetspris ved Universitetet i Oslo, Fabrizio Gatti, skaper overskrifter i norske media.

Priskomiteen ledes av SMR-direktør Inga Bostad.

 

Publisert 10. nov. 2014 10:48

"Champion of Human Rights. Champion of Children`s Rights" slik ble Lucy Smith beskrevet av venn og kollega Yanghee Lee, tidligere leder av FNs barnerettighetskomite og nå FNs spesialrapportør på Mayanmar.

Publisert 31. okt. 2014 11:38

UiO som den ideelle utdanningsinstitusjon? Ingen drøm, men en realitet, skal vi tro tidligere masterstudenter ved SMRs masterprogram «The Theory and Practice of Human Rights». Hele 92 prosent av de spurte blant avgangskullene 2011-13 mente UiO er «svært nær» eller «nær» idealet for en utdanningsinstitusjon. 

Publisert 28. okt. 2014 12:02

Den 15-16 oktober 2014 gikk den tredje internasjonale konferansen om menneskerettar, fred og konflikt i Søraust-Asia av stabelen i Kuala Lumpur.  SMR var ein av hovudsponsorane av konferansen, som samla over 200 akademikarar og menneskerettsaktivistar.

Publisert 10. okt. 2014 18:46

Straff og menneskerettigheter - dødsstraffen internasjonalt og bruken av isolasjon i Norge. En talende tittel på et viktig seminar.

Les også UNIFORUMs referat.

Publisert 10. okt. 2014 17:28

I statsbudsjettet 2015 (St.t.prop. 1S for Utenriksdepartementet) står det på side 63, «post 71 diverse tilskudd» i en fotnote at «Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) underlegges Stortinget fra 2015».

For ordens skyld: SMR har ingen planer om å forlate Universitetet i Oslo!

Publisert 10. okt. 2014 17:02

Den pakken med lovendinger på diskrimineringsfeltet som Stortinget vedtok i 2013 gir et mindre presist redskap i arbeidet for å fjerne diskriminering fra samfunnet, ikke minst diskriminering basert på kjønn.

Publisert 9. sep. 2014 13:54

Over 20 deltakarar frå fem ulike nasjonar var frå 1-5 september samla i Oslo for SMRs årlege introduksjonskurs i menneskerettar.   

Publisert 21. aug. 2014 10:02

SMRs  kjernevirksomhet vil også i årene fremover omfatte forskning og undervisning om menneskerettigheter, og internasjonalt orientert programvirksomhet. Dette fremgår av senterets strategi for 2015 – 2018, som nå er klar.

Publisert 20. mai 2014 10:24

Konferansen Arab Citizenship in the New Political Era finner sted i Rabat, Marokko, i slutten av mai.

Konferansen arrangeres i fellesskap av SMR, ved professor Nils A Butenschøn, og the Middle East and North Africa Research Group, Universitetet i Ghent, i samarbeid med vertsinstitusjonen, Université Mohammed V - Souissi i Rabat.

The Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF), the Netherlands Institute in Morocco (NIMAR), og Centre Jaques Berque, Rabat er alle medarrangører.

Konferansen er realisert gjennom støtte fra norsk UD og den nederlandske ambassaden i Rabat. 

Fullstendig program

Publisert 19. mai 2014 15:12

– I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen nesten en firedobling av støtten til Ukraina, og øker denne til 150 millioner kroner. Dette er uttrykk for ønsket om politisk og økonomisk stabilitet i landet, sa statssekretær Bård Glad Pedersen da han åpnet NORDEMs  OSSE-forum, der valget i Ukraina den 25. mai var tema.

Publisert 14. mai 2014 11:52

Et eget menneskerettighetskapittel styrker menneskerettighetenes stilling i Grunnloven. Dette sier Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge i en pressemelding i tilknytning til Stortingets grunnlovsvedtak: 

Publisert 8. mai 2014 16:15

Et drøyt titall stortingsrepresentanter som deltar i internasjonal valgobservasjon var nylig på heldagskurs ved SMR.

Formålet med kurset var å gi representantene en generell innføring i internasjonal valgobservasjonsmetode med særskilt fokus på korttidsobservatørenes rolle og oppgaver.

Publisert 9. apr. 2014 10:48

Fra og med 2014 publiseres SMRs tidsskrift - Nordic Journal of Human Rights - av det anerkjente forlaget Routledge i Taylor&Francis-gruppen. Dermed har tidsskriftet, som gjennom 31 årganger har utviklet seg fra å være et lite hus-tidsskrift til en anerkjent, internasjonal vitenskapelig publikasjon, gått inn i en ny, viktig fase i sin lange historie.

Publisert 27. mars 2014 16:58

2013-utgaven av Årbok om menneskerettigheter i Norge ble lansert for et meget godt besøkt Litteraturhus i slutten av mars. Temaet for årets årboklansering var inkluderingen av et nytt menneskerettighetskapittel i Grunnloven, med spesielt fokus på økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.