print logo

Aktuelle saker - Side 4

Publisert 5. des. 2011 14:34

23 personer, spesielt rekruttert til NORDEM beredskapsstyrke gjennom en formell søknads- og intervjuprosess, deltok på NORDEMs kurs for nyrekrutterte valgobservatører i november.

Publisert 5. des. 2011 13:46

Det er generell enighet om at det er for mye tvang i norsk psykiatri. Men det er svært ulike oppfatninger om hvordan dette problemet kan begrenses, eller løses, via lovgivning. 

Publisert 24. nov. 2011 11:29

Det tilhører sjeldenhetene at det er kriminaletterforskerne som kommer først til åstedet når det er begått forbrytelser i sammenheng med voldelige, politiske konflikter. 

Publisert 14. nov. 2011 16:41

-Barn ser mennesket som en helhet, men utdannelsen sosialiserer oss inn i et mønster der helhetsperspektivet forsvinner.

Dessverre er det blitt slik at kunnskap får oss til å tape helheten av syne. Vi mister kreativiteten. Og antitesen til kreativitet er lydighet.

Publisert 27. okt. 2011 14:21

SMR har mottatt to viktige delegasjoner fra Vietnam i de siste par ukene. Først kom en delegasjon fra det vietnamesiske kommunistpartiet, og deretter mottok SMR den offisielle delegasjonen som besøkte Norge i forbindelse med menneskerettighetsdialogen.

Publisert 19. okt. 2011 12:18

SMR mener det er positivt at norske myndigheter nå har foretatt en gjennomgang av klageordningen på utlendingsfeltet.Dette uttaler senteret i en høringsuttalelse til Justis-og politidepartementet om ny klageordning for utlendingssaker.

Publisert 19. okt. 2011 10:36

Helse- og omsorgsdepartementet har fremmet lovforslag om regulering av rituell omskjæring av gutter. Et sentralt spørsmål i den forbindelse er hvem som skal stå for omskjæringen.  SMR går inn for en kombinasjon av autorisert helsepersonell og kvalifiserte forhåndsgodkjente omskjærere.

Publisert 19. okt. 2011 10:34

Hvordan sikres frihetsberøvede personer mot tortur og andre alvorlige integritetskrenkelser? Dette er en problemstilling med fornyet aktualitet i forbindelse med at Justisdepartementet nå har tatt initiativet til å utrede etableringen av en forebyggende nasjonal tilsynsmekanisme («National Preventing Mechanism» - NPM) under tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon. Formålet med etablering av et slikt tilsyn er å styrke frihetsberøvedes rettsvern.  

Publisert 6. okt. 2011 17:26

SMR og det danske Institutt for Menneskerettigheter deler ledelsen av Association of Human Rights Institutes det neste året.

Dette er en av konklusjonene fra AHRI-årsmøtet, som ble avholdt i Venezia 26. september.

Publisert 6. okt. 2011 17:25

2. juli 2011 hadde programposten «Verdibørsen» i NRK P2 et innslag som presenterer bakgrunnen for og innholdet i diskusjonen om fremtidig plassering og organisering av Nasjonal  institusjon for menneskerettigheter. Hør Nora Sveaass, Nils A. Butenschøn og programleder Kai Sibbern.

(format: mp3 – lengde 22:59)

Hør her

Publisert 16. sep. 2011 16:11

Drøyt 220 engasjerte deltakere tilbragte morgen-og formiddagstimene den 15 september med å drøfte spørsmålet: Hvordan bør Grunnloven verne om menneskerettighetene? Problemstillingen ble reist i tilknytning til den  offisielle lanseringen av SMRs Årbok om menneskerettigheter i Norge, 2010. 

Publisert 16. sep. 2011 16:08

- En historisk hendelse som det er viktig at det internasjonale samfunn tar del i. 

Publisert 13. sep. 2011 15:30

-Dette er et tøft og omfattende kurs, som er en god forberedelse til oppdrag i internasjonale organisasjoner.

Publisert 13. sep. 2011 14:13

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg avholdt i slutten av januar et seminar i forbindelse med åpningen av The Judicial Year.

Tema for årets seminar var grensene for domstolens dynamiske tolkningsmetode. Tre eksterne eksperter var invitert til å presentere sitt syn. En av dem var Jan E. Helgesen fra SMR.

Les hans innlegg, som også er lagt ut på EMD's hjemmeside.

Publisert 9. sep. 2011 13:10

I alt 22 personer fra fire nasjoner besøker Norge for å se nærmere på avviklingen av kommunvalget den 12. september.

Publisert 7. sep. 2011 12:19

Økt økonomisk vekst i flere asiatiske land har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom. Dette har gitt sterkere stilling til økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), med hovedvekt på de økonomiske.

Dette var tema for et seminar i Vietnamprogrammets regi.

 

Publisert 7. sep. 2011 12:03

Denne avtalen sikrer en langsiktig og forutsigbar satsing på kapasitetsstyrking og akademisk samarbeid med Kina, Indonesia og Vietnam.

Publisert 30. mai. 2011 15:05

Tore Lindholm, mangeårig forsker ved SMR,blir tildelt prisen Fangenes testamente.

Publisert 18. mai. 2011 14:50

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, besøkte Norge i begynnelsen av mai. Og hun tok seg tid til et møte med norske NGO-er. Møtet fant sted med SMR som arrangør, og ga støtet til en informativ utveksling av spørsmål, synspunkter og svar.  

Publisert 2. mai. 2011 11:39

Kjetil Mujezinovic Larsen er tilsatt som førsteamanuensis i rettsvitenskapen ved norsk senter for menneskerettigheter. Larsen har tidligere vært tilknyttet senteret som stipendiat. Dette arbeidet resulterte i avhandlingen The European Convention on Human Rights and UN-Mandated Peace Operations: A Square Peg in a Round Hole?   

Publisert 2. mai. 2011 11:26

NORDEM coordinated the visit of a delegation of members of the Independent High Electoral Commission of Iraq.

Publisert 14. apr. 2011 13:51

Human Rights and Press Freedom var temaet på et tredagers seminar som SMR arrangerte tidligere denne uken. En delegasjon på tjue journalister og redaktører primært fra Al Jazeeras hovedredaksjon og egen Menneskerettighetsavdeling i Doha, Qatar var lydhøre og engasjerte deltakere.

Publisert 6. apr. 2011 10:34

Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo støtter at en prosess igangsettes for å utskille senterets funksjon som Nasjonal institusjon (NI) for menneskerettigheter i Norge. Denne statusen er forankret i en kongelig resolusjon fra 2001. Bakgrunnen er en rapport til Utenriksdepartementet på initiativ fra SMR som evaluerer senterets virksomhet som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge. Rapporten som ble levert 15. mars anbefaler bl.a. at funksjonen som NI tas ut at senteret, og dermed Universitetet i Oslo, og at det etableres en frittstående enhet.  SMR-styret registrerer at ledelsen ved Juridisk fakultet og universitetets sentrale ledelse deler denne oppfatningen.  

Publisert 1. apr. 2011 12:53

SMR vil etter kvart avvikla rolla si som nasjonal institusjon for menneskerettar i Noreg. Det har styret for senteret bestemt. Samtidig oppmodar det Universitetsstyret til å gjera eit liknande vedtak.  – Ein av grunnane er at det ikkje er naturleg for ein universitetsinstitusjon å overvaka om statar respekterer internasjonale lover og avtalar, opplyser senterdirektør Nils A. Butenschøn til Uniforum.

 

Publisert 4. feb. 2011 14:16

Mer enn 40 000 krav er blitt presentert i kjølvannet av konflikten i Kosovo i 1998-1999. Kravene kommer fra både albanere og serbere samt andre grupper som hevder å ha tapt eiendom under konflikten.

Kravene skal gjennomgås og vurderes av Elise Thoen og Marie Kristine Kroken.