Aktuelle saker - Side 4

Publisert 28. jan. 2016 14:34

Tema var "Menneskerettighetene i Grunnloven".

Vi hørte mye om dem før de ble vedtatt, noe mindre etterpå - men nå har altså Grunnloven fått sin egen "bill of rights".  Vi ønsket å belyse hvorvidt grunnlovsreformen har fått noen praktisk betydning for statens arbeid? Hvilken?

Vi hadde invitert representanter for de tre øverste statsmaktene til å innlede til debatt. Regjeringen var ikke representert, til tross for flere forsøk fra SMRs side.

Publisert 27. jan. 2016 15:25

Men ytringsfrihetsrapportør Dunja Mijatović mener nasjonale sikkerhetstiltak utgjør den største trusselen mot ytringsfriheten. 

Publisert 28. des. 2015 14:18

Wided Bouchamaoui, som leder den tunisiske arbeidsgiverorganisasjonen UTICA, var sammen med de tre andre representantene for de fredsprisvinnende organisasjonene invitert til et felles møte med sine norske søsterorganisasjoner – NHO, LO, Advokatforeningen og Norsk senter for menneskerettigheter – på Folkets Hus i Oslo fredag 11. desember.

Publisert 11. des. 2015 10:26

Dette var oppfordringen fra hjelpeorganisasjonene på fredagens seminar Refugees in double trouble: - En forutsetning for å få funksjonshemmede godt inkludert i hjelpearbeid er at det stilles krav om det fra de som sitter på pengene, så det må dere gjøre, oppfordret Nora Ingdal til statssekretær Tore Hattrem, som holdt åpningsinnledningen.

Publisert 9. des. 2015 14:54

SMR fulgte høringen da Kina ble gransket av FN om tortur. Det er viktig at vi støtter kinesiske forskeres deltakelse på slike høringer, sier Cecilie Figenschou Bakke, leder av Kina-programmet. 

Publisert 2. des. 2015 16:25

MRforum er et møtested mellom SMR og utenverdenen. Aktuelle menneskerettighetsspørsmål settes på dagsordenen og blir gjenstand for debattForumet inviterer innledere som holder relativt korte innlegg, deretter er det debatt mellom salen og innlederne.

Anine Kierulf ledet dette forumet som ble holdt den 30. november.

Publisert 27. nov. 2015 11:59

I et SMR-støttet prosjekt skal vietnamesisk politi nå granske seg selv for å avdekke justisfeil.

Publisert 19. nov. 2015 13:21

Som kjent mottok filmskaperen, musikeren og menneskerettighetsforkjemperen Deeyah Khan UiO's menneskerettighetspris. SMRs direktør leder priskomiteen, og SMR har sekretariatet for prosessen med å velge ut prisvinneren. 

Publisert 19. nov. 2015 12:59

-Vilkårlig fengsling er forbudt, både gjennom Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, og gjennom Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Likefullt praktiserer vilkårlig fengsling, ikke minst i den pågående krigen mot terror. 

Publisert 16. nov. 2015 16:04

Hva skjer når våpnene tier? Dette diskuteres I en ny bok der SMR-professor Nils A Butenschøn er blant forfatterne. 

Publisert 12. nov. 2015 15:13

De kommer fra så ulike utdanningssystemer som Myanmar, India og USA: Vi snakket med tre av de 20 deltakerne på Advanced Course on the Human Right to Education, som ble holdt i regi av Menneskerettighetsakademiet ved SMR i Oslo i forrige uke.

Publisert 12. nov. 2015 12:33

Sjølv om Indonesia har ratifisert dei fleste FN-konvensjonar som garanterer ulike menneskerettar er det framleis ein veg å gå før desse rettane kan gjennomførast på individnivå.

 

Publisert 4. nov. 2015 12:43

"Forsvarer ytringsfriheten i et av verdens mest voldelige land.

Se akademisk talkshow med Raftoprisvinneren Padre Melo".

Strømingsartikkel i Morgenbladet.

Publisert 2. nov. 2015 15:19

This five-day intensive course has an inter-disciplinary focus on the right to primary and secondary education. It aims to equip participants with specialist-level knowledge, enable critical discussion and network building with practitioners and scholars from across the globe.

Publisert 29. okt. 2015 15:19

Nå foreligger det en engelskspråklig kortversjon av romani/taterutvalgets innstilling. 

Publisert 22. okt. 2015 13:19

For tiende gang på åtte år gjennomfører SMRs Indonesia-program i samarbeid med FRR Law Office i Jakarta kurs for den indonesiske hærens spesialstyrker, KOPASSUS.

Publisert 13. okt. 2015 15:07

Lektorstudentene på mastergraden i samfunnsfagdidaktikk deltok mandag på seminar med de to kinesiske gjesteforskerne, Ding Peng fra Wuhan University og Wang Kun fra Guangzhou University, samt Cecilie Figenschou Bakke som leder Kinaprogrammet ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

Publisert 13. okt. 2015 13:37

Anine Kierulf får prisen for sin forskning og sitt engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Publisert 9. okt. 2015 15:47

- Årets fredspristildeling er oppmuntrende ikke bare for hva den kan bety for utviklingen i Tunisia, men fordi den representerer en modell for samarbeide som kan være en av de beste  garantier for stabilitet i politisk utvikling og godt styresett. Dette sier SMR-direktør Inga Bostad i en kommentar til årets fredspristildeling.

Publisert 29. sep. 2015 15:03

Stortingsmeldingen om menneskerettigheter har blitt godt mottatt. Den er ønsket velkommen av de ulike «brukerne». Dette er konklusjonen etter høstens første møte i seminarserien Menneskerettighetsforum – Mrforum. Serien er revitalisert under ledelse av Jan Helgesen og Anine Kierulf etter å ha ligget nede noen år.

Publisert 24. sep. 2015 09:03

Forskningsrådets formidlingspris for 2015 går til forsker Anine Kierulf ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Publisert 23. sep. 2015 13:19

EU må respondere på flyktningekrisen i fellesskap. Dette er den sentrale konklusjonen i den erklæring som the Association of Human Rights Institutes (AHRI) - der SMR er et sentralt medlem - vedtok i Beograd den 21. september. 

Publisert 18. sep. 2015 12:21

SMR/PluriCourts-forsker Malcolm Langford ble den aller første til å motta den høythengende ESIL Young Scholar Prize. det skjedde for artikkelen Managing Backlash: The Evolving Investment Treaty Arbitrator. 

Publisert 18. sep. 2015 09:05

SMR har vært vertskap for en delegasjon fra det bulgarske justisdepartementet i forbindelse med en studie departementet foretar av menneskerettsundervisningen innen rettsvitenskap. 

Publisert 4. sep. 2015 18:54

Menneskerettighetsakademiet ved SMRs årlige kortkurs ble avviklet i uke 36.