Arrangementer

Kommende 5 dager

i dag apr.
Tid og sted: 25. apr. 2018 15:00 - 16:30, Domus Media, Lødrups kjeller

Dr. Katrin Nyman Metcalf, Chairman of the International Relations Committee (IRC) of the European Space Agency 

26 apr.
Tid og sted: 26. apr. 2018 09:00 - 14:00, Nye Auditorium 13, Domus Medica, Gaustad

CAN A HUMAN RIGHTS BASED APPROACH ACCELERATE REDUCTION OF UNDERNUTRITION AND OBESITY?

The seminar is open to everybody and free of charge, but registration was required for lunch order. Registration is now closed, but you are welcome to join the seminar without lunch. 

27 apr.
Tid og sted: 27. apr. 2018 10:15 - 11:00, Gamle festasal, 1. etg Urbygningen

Cand. Philol. Ole Henrik Borchgrevink Hansen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How to stem the waves of hate speech and narrow-mindedness? The role of education.

Tid og sted: 27. apr. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. Philol. Ole Henrik Borchgrevink Hansen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; Å fremme toleranse og autonomi i skolen

Original tittel: Public education and diversity: promoting tolerance and autonomy in liberal democracies

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 27. apr. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festal, 1st floor Urbygningen

Ole Henrik Borchgrevink Hansen will be defending the thesis Public education and diversity: promoting tolerance and autonomy in liberal democracies for the degree of Ph.D.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 30. apr. 2018 10:15 - 11:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Sevda Clark ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Reflections on how legal and multi- and interdisciplinary  methods in human rights law and research have developed over time.

Tid og sted: 30. apr. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Sevda Clark ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. The Child Subject - An Intertextual Reconstruction of Liberal subjectivity

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 30. apr. 2018 11:15 - 15:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Sevda Clark will be defending the thesis The Child Subject - An Intertextual Reconstruction of Liberal subjectivity for the degree of Ph.D. 

Tid og sted: 14. mai 2018 09:00 - 15. mai 2018 17:00, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110

Denne omskrivningen av statsmakt har i løpet av de seneste årene utviklet seg til å etablere en helt grunnleggende trussel mot menneskerettigheter, særlig ytringsfriheten. SMR arrangerer todagers konferanse på Nasjonalbiblioteket blant annet i forbindelse med at Jan E. Helgesen fratrer ved oppnådd aldersgrense.

Påmelding

Tid og sted: 24. mai 2018 - 25. mai 2018, Voksenåsen Conference Centre

Interdisciplinary Conference on Migration: Vulnerability, Protection, and Agency in Oslo 24-25 May 2018, under the auspices of the University of Oslo, Faculty of Law.

PROGRAMME