Boklansering: "Å se seg spørrende omkring" av Inga Bostad

Hva kan filosofien bidra med for å få en dypere forståelse av engasjement og undring - og hva slags frihet kan skape kunnskapstørst og selvrefleksjon?

Foto: Gyldendal Akademisk Forlag

Hvordan skape et undersøkende klasserom?

I denne boken går forfatteren inn i noen grunnleggende pedagogiske-filosofiske spørsmål knyttet til frihet og ansvar i skole og utdanning. I tillegg til å presentere utvalgte filosofiske perspektiver på spørsmålene, introduserer hun en ny pedagogisk filosofi der hun tar til orde for flere og bedre spørsmål - og færre svar. Hun viser hvordan dette kan være utgangspunkt for å snakke om utdanning og undervisning, først og fremst fordi det innebærer å tilrettelegge for en nysgjerrig, åpen og undersøkende skole.
Teksten er hentet fra gyldendal.no faglitteratur

Program:

Kl 14-14.50

  • Inga introduserer boken: Hvorfor skrev jeg denne boken? (10 min)
  • Ingrid Aspelund fra Det Europeiske Wergelandsenteret: "Demokrati og utdanning; hvordan undervise i kontroversielle tema?" (15 min)
  • Professor Lars Løvlie: noen kritiske refleksjoner over pedagogisk filosofi med utgangspunkt i "Å se seg spørrende omkring" (15 min) 

Kl 14.50-15.30

Mingling og forfriskninger

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Publisert 7. apr. 2017 15:01 - Sist endret 8. mai 2017 09:39