Lucy Smiths barnerettighetsdag 2017 - Barns rett til utvikling

Velkommen til Lucy Smiths Barnerettighetsdag 22. november 2017.  I år setter vi søkelyset på betydningen av god omsorg, ungdom og press og hva det gjør med barn å bli utsatt for vold. Program og påmelding kommer senere. 

Barns rett til utvikling

  • betydningen av god omsorg
  • hva gjør det med et barn å bli utsatt for vold?
  • "generasjon prestasjon" - press og livsmestring

Arrangementet er et samarbeid mellom Barneombudet, Institutt for privat rett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter.

Publisert 22. juni 2017 10:39 - Sist endret 22. juni 2017 10:45