MRforum: Menneskerettslige krav til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte

Jan Helgesen og Anine Kierulf ved SMR, Universitetet i Oslo inviterer til MRforum.

Bildet: pixabay.com: montasje: CK


Spørsmålene vi tar opp denne gangen er aktuelle i forbindelse med forslaget til en ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som etter planen skal sendes ut på høring allerede i vår, der skal blant annet alternativer til dagens finansieringsordning legges fram.

I denne utgaven av MR-forum vil vi diskutere i hvilken grad ulike modeller for finansiering til tros- og livssynssamfunn ivaretar Norges menneskerettighetsforpliktelser:

  • Hvilke menneskerettslige krav kan og bør stilles til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte?
  • Er dagens offentlige finansieringsordning - og de alternative modeller som nå vurderes - i samsvar med disse kravene?
  • Gjør de nok for å verne mot diskriminering på grunnlag av kjønn, legning og livssynstilhørighet? For å sikre ytringsfriheten?

Panel:

  • Trond Bakkevig, prost i Den norske kirke (og tidligere styreleder ved SMR)
  • Æsæl Manouchehri, nestleder i LIM
  • Heiner Bielefeldt, professor 2 ved SMR
  • Vibeke Blaker Strand, professor ved Institutt for offentlig rett (IOR)
  • Ingvill Thorson Plesner, forsker ved SMR
Publisert 18. jan. 2017 17:37 - Sist endret 7. feb. 2017 15:48