2018

Kommende

Tid og sted: 22. jan. 2018 12:00 - 13:30, Professorboligen, Det juridiske fakultet, Karl Johans gate 47

Norsk senter for menneskerettigheter, UiO, Jan Helgesen inviterer til MRforum. Denne gangen arrangert i samarbeid med fagdirektør Anine Kierulf, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Tid og sted: 31. jan. 2018 12:00 - 13:30, Professorboligen, Det juridiske fakultet

Boken som utgis på Gyldendal Juridisk har en bred, tverrfaglig tilnærming til fremmedkrigerfenomenet. Den gir et substansielt bidrag til den pågående debatten om fremmedkrigere og terrorisme i de skandinaviske landene. Redaktører: Anna Andersson, Sofie A.E. Høgestøl, Anne Christine Lie