2018

Kommende

Tid og sted: 26. apr. 2018 09:00 - 14:00, Nye Auditorium 13, Domus Medica, Gaustad

CAN A HUMAN RIGHTS BASED APPROACH ACCELERATE REDUCTION OF UNDERNUTRITION AND OBESITY?

The seminar is open to everybody and free of charge, but online registration is required.

Tid og sted: 14. mai 2018 09:00 - 15. mai 2018 17:00, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110

Denne omskrivningen av statsmakt har i løpet av de seneste årene utviklet seg til å etablere en helt grunnleggende trussel mot menneskerettigheter, særlig ytringsfriheten. SMR arrangerer todagers konferanse på Nasjonalbiblioteket blant annet i forbindelse med at Jan E. Helgesen fratrer ved oppnådd aldersgrense.

Påmelding

Tidligere

Tid og sted: 13. apr. 2018 12:15 - 14:00, Eilert Sundts hus, Aud. 2

Midtøstens dramatiske historie har i stor grad dreid seg om kontrollen over og forbindelsene mellom de klassiske byene i regionen: Jerusalem, Bagdad, Mekka, Kairo og andre. Byene er brennpunkter i det større regionale bildet - liksom Midtøsten selv er et brennpunkt internasjonalt.

Tid og sted: 11. apr. 2018 12:00 - 13:30, Seminarrom Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

Gürkan Özturan, an academic, activist and executive manager of rights-focused independent citizen journalism platform dokuz8news, will be giving an outline of media in Turkey with a touch upon historical context, early days of critical media, modernization of press and development of citizen journalism for social progress in this lunch seminar.

Tid og sted: 31. jan. 2018 12:00 - 13:30, Professorboligen, Det juridiske fakultet

Boken som utgis på Gyldendal Juridisk har en bred, tverrfaglig tilnærming til fremmedkrigerfenomenet. Den gir et substansielt bidrag til den pågående debatten om fremmedkrigere og terrorisme i de skandinaviske landene. Redaktører: Anna Andersson, Sofie A.E. Høgestøl, Anne Christine Lie

Tid og sted: 22. jan. 2018 12:00 - 13:30, Professorboligen, Det juridiske fakultet, Karl Johans gate 47

Norsk senter for menneskerettigheter, UiO, Jan Helgesen inviterer til MRforum. Denne gangen arrangert i samarbeid med fagdirektør Anine Kierulf, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.