Hadi Lile: Hvitvasket historieundervisning

.Vil det norske folk virkelig at våre barn utelukkende skal oppfostres til «lojalitet, respekt og aktelse» overfor den «feilfrie» regjering?

Dette spør Hadi Lile, som nylig har fått godkjent sin doktoravhandling med spørsmålet: Lærer barn i Norge det de skal om det samiske folk, jfr. FNs barnekonvensjons artikkel 29 (1) om formålet med opplæring?

Les:

Kronikk i Dagbladet 16.12.11

Reportasje i NRK Nordnytt

Science Nordic

forskning.no

Publisert 16. des. 2011 15:04