Lokal beredskapsplan

SMR følger UiOs rutiner for beredskap og krisehåndtering, og Det juridiske fakultets lokale beredskapsplan som beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Lokale beredskapsplaner

Lokal beredskapsplan for Det juridiske fakultet (PDF)
Les mer om beredskap ved UiO
Gå til sentral beredskapsplan for UiO

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22856666 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Publisert 20. mars 2015 13:49 - Sist endret 3. mai 2017 12:35