Brannvern ved Norsk senter for menneskerettigheter

Målsetningen for brannvern ved UiO er at det ikke skal oppstå personskader eller gå tapt store materielle verdier grunnet branner.

Alle ansatte og studenter ved Norsk senter for menneskerettigheter har ansvar for å sette seg inn i den generelle branninstruksen.

Alle ansatte og studenter har ansvar for å si i fra om forhold som gjør senteret utrygt, bl.a. forhold knyttet til brannsikkerheten.

Fakultetet har oppnevnt etasjeansvarlige i de ulike bygningene, også Cort Adelers gate 30. Deres oppgaver er beskrevet i branninstruks for etasjeansvarlige.
De etasjeansvarlige skal avgi månedlig rapport (elektronisk skjema) til driftsområdet om avvik som må utbedres.

Publisert 20. mars 2015 13:16