Internasjonal avdeling ved SMR

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har 30 års erfaring med å fremme menneskerettighetene internasjonalt gjennom kompetansebygging, kunnskapsutvikling og dialog i våre samarbeidsland.

Internasjonal avdeling ved SMR har et omfattende nettverk av samarbeidspartnere som inkluderer akademiske institusjoner, FN-organer og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Vi engasjerer myndighetsinstitusjoner for gjennomføring av internasjonale menneskerettighetsstandarder, og styrker kunnskapen om rettigheter i samfunnet.

Arbeidet på Internasjonal avdeling støttes av Utenriksdepartementet.

Hva jobber vi med?

Internasjonal avdeling har seks tematiske satsingsområder:

  1. Menneskerettighetsutdanning
  2. Rettsstat og rettssikkerhet
  3. Tros- og livssynsfrihet
  4. Menneskerettigheter og næringsliv
  5. Inkluderende samfunn: likhet og ikke-diskriminering 
  6. Menneskerettighetsmekanismer

Disse tematiske satsingsområdene er en videreføring av det internasjonale programarbeidet, som har pågått ved SMR i nær 25 år. Se i høyremargen for en liste over, og henvisning til, tidligere programmer ved SMR, som nå helt eller delvis inkorporeres i det tematiske arbeidet. 

Hvor jobber vi?

SMR samarbeider med en rekke partnere i Sørøst-Asia (Indonesia og Vietnam), Øst-Asia (Kina), Midtøsten og Nord-Afrika.

Hvordan samarbeide med SMR?

Du kan kontakte de ansatte ved SMRs internasjonale avdeling. En komplett liste over disse er under utarbeidelse, enn så lenge kan du skrive en epost til vår felles adresse

ENGELSK SIDE

 

Publisert 22. des. 2016 15:35 - Sist endret 24. mai 2017 14:39