Spennende stilling som vitenskapelig assistent i 20% stilling tilknyttet prosjekt for domsreferater fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen ved Norsk senter for menneskerettigheter

Om senteret

Senter for menneskerettigheter (SMR) er Norges fremste menneskerettsfaglige miljø med en sterk internasjonal posisjon. Senteret er en grunnenhet ved Det juridiske fakultet og har ca 30 medarbeidere.

Om prosjektet og stillingen

SMR har gjennom mange år utarbeidet domstolsreferater på norsk fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Senteret har et samarbeid med Lovdata om dette prosjektet og vi utarbeider et månedlig nyhetsbrev «EMD-bulletin» med domstolsreferater og oversikt over de siste og viktigste avgjørelser fra domstolen.

Vi søker nå etter én vitenskapelig assistent i 20 % stilling for EMD-prosjektet. Arbeidet vil bestå i å skrive korte sammendrag på norsk av engelske og franske avgjørelser avsagt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Kun prinsipielle avgjørelser refereres. Sammendragene legges ut og distribueres på senterets og Lovdatas nettsider.

Prosjektet har pågått i mange år, men bevilgning til prosjektet årlig og derfor er tilsettingen midlertidig ut 2018. Tilsettingen kan evt forlenges deretter med enda ett år forutsatt fortsatt finansiering.

Stillingen passer særlig godt for studenter som planlegger å skrive masteroppgave med et menneskerettslig tema.

Krav til søkeren:

 • Kunnskaper om internasjonale menneskerettigheter.
 • Det er ønskelig at kandidaten har avsluttet 4. studieår på masterstudiet i rettsvitenskap, likevel ikke slik at dette er et absolutt krav.
 • Prioritet vil bli gitt til studenter som i løpet av ansettelsesperioden ønsker å skrive masteroppgave om temaer knyttet til menneskerettigheter.
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Meget gode engelskkunnskaper.
 • Gode franskkunnskaper er en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, med fokus på gode samarbeidsevner og evne til å utføre oppgaver selvstendig.

 

Vi tilbyr

 • Avlønning for vitenskapelig assistent (stillingskode 1019) som for 100% stilling tilsvarer kr. 376.000 per år. Tilsettingen er 20%.
 • Fleksibel arbeidstid, dog ønskelig med en fast arbeidsdag per uke.
 • Arbeidsplass med PC for utøvelse av arbeidet som vil kunne disponeres som leseplass i full tid.
 • Mulighet for deltakelse i SMRs aktiviteter og fagmiljø.
 • Et hyggelig og stimulerende internasjonalt orientert arbeidsmiljø.
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)

 

Søknaden skal inneholde

 • Kortfattet søknadsbrev.
 • CV.
 • Karakterutskrift.
 • Kopier av vitnemål og attester.

Søknaden skal sendes til Norsk senter for menneskerettigheter

Vennligst oppgi i emnefeltet: "Vitenskapelig assistent EMD". Legg ved bare dokumenter i doc, pdf, odf eller rtf format.

I samsvar med Universitetet i Oslos personalpolitikk ønsker vi alle kvalifiserte søknader velkommen, uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonshemming osv.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju. Vi tar sikte på at tilsettingsprosessen er gjennomført innen utgangen av desember. Alle søkere får skriftlig beskjed så snart prosessen er gjennomført.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til stillingen, kontakt fagansvarlig, Jan Helgesen, telefon 91 11 61 02.

Søknadsfrist: 1/12

Starttidspunkt: Tiltredelse i løpet av januar 2018 eller etter avtale.

Publisert 14. nov. 2017 13:59 - Sist endret 14. nov. 2017 13:59