Nøkkeltal for Norsk senter for menneskerettar

Tilsette: Totalt: Drygt 40 tilsette (målt i stillingsbrøkar).  Ca. 50 prosent kvinner.

Økonomi: Totalt budsjett 50 mill.

Tilsette

Drygt 40 tilsette (målt i stillingsbrøkar). 50 prosent kvinner.

Dei ansatte fordel seg på tre gruppar: 

  • Vitskapelege: 26
  • Administrative: 6
  • Internasjonal avdeling: 8

Økonomi

Totalt budsjett 50 mill.

Basisbudsjett 20 mill. 

 

Publisert 13. nov. 2009 15:34 - Sist endret 22. mars 2017 10:25