Leiargruppa

Leiargruppa ved Norsk senter for menneskerettar (SMR) er eit rådgivande organ for direktøren, som har det overordna ansvaret for all aktiviteten ved senteret.

Direktør for senteret er Inga Bostad. Forskingsleiar er og nestleiar for direktøren.

Leiargruppa består av leiarane for dei fire aktivitetane ved senteret:

Det vert laga referat frå møte i leiargruppa.

Publisert 19. nov. 2009 13:58 - Sist endret 8. okt. 2017 18:24