Leiargruppa

Leiargruppa ved Norsk senter for menneskerettar (SMR) er eit rådgivande organ for direktøren, som har det overordna ansvaret for all aktiviteten ved senteret.

Kst. direktør for senteret er Ragnhild Helene Hennum.

Leiargruppa består av:

Det vert laga referat frå møte i leiargruppa.

Publisert 19. nov. 2009 13:58 - Sist endret 3. jan. 2018 13:43