Delprosjekter

Utvalget har satt i gang en rekke delprosjekter for å gi et grunnlag for å svare på mandatet og skrive en sluttrapport (NOU). Utvalget har organisert flere temamøter i tilknytning til en del av disse delprosjektene.

Publisert 26. feb. 2014 11:24

Utvalget har satt i gang en rekke prosjekter. Noen handler om norsk politikk overfor taterne/romanifolket de siste hundre år. Andre tar for seg situasjonen for denne gruppen i dag.