Tater-/romaniutvalget

Knut Vollebæk overleverte utvalgets sluttrapport (NOU) til statsråd Jan Tore Sanner i Universitetets Aula 1. juni kl. 12.00

 

 

 

 

 

- Det er viktig å ta et oppgjør med fortidens politikk og overgrep overfor taterne/romanifolket, for å kunne gå videre som samfunn. Dette skriver Knut Vollebæk, leder for Tater-/romaniutvalget, som har sekretariat ved SMR, i en kronikk i Aftenposten 25. februar 2014.

Tater-/romaniutvalget ble nedsatt av regjeringen i 2011. Utvalgets hovedoppgave er å undersøke og beskrive utviklingen av norske myndigheters, institusjoners, organisasjoners og andre virksomheters politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket frem til i dag. Ifølge mandatet skal utvalget vurdere funnene i lys av norsk lovgivning og de folkerettslige forpliktelser som Norge var og er bundet av. Utvalget skal vurdere i hvilken grad funnene gir grunnlag for å vurdere framtidige tiltak for å bidra til forsoning og rettferdighet. Tater-/romaniutvalget hadde sitt første møte med ny sammensetning, ny ledelse og revidert mandat  mandag 7. oktober 2013.

Se Kommunal- og moderniseringsdepartementets presentasjon av utvalget

Utvalget har nå følgende sammensetning:

Medlemmer av utvalget:

 • Knut Vollebæk  – leder av utvalget fra 20.08.13
 • Asbjørn Eide  (ledet utvalget frem til 20.08.13)
 • Marius Emberland
 • Anna Gustavsen
 • Per Haave
 • Agnes Inderhaug
 • Karen Sofie Pettersen
 • Laila Susanne Vars
 • Johanne Bergkvist

 

I tillegg har departementet oppnevnt en egen ressursgruppe, med følgende ressurspersoner:

 • Jim Karlsen (leder/koordinator)
 • Gunnar Ekeløve-Slydal
 • Holger Gustavsen
 • Wilhelm Holm
 • Wigdis Larsen-Ross
 • Nina Pettersen
 • Jone Pedersen

 

Publisert 4. okt. 2013 12:22 - Sist endret 6. jan. 2016 13:59