I media

Publisert 17. des. 2014 10:08

Avisen Glåmdalen kunne 2. desember 2014 dokumentere at en kvinne ikke fikk jobb ved Kongsvinger Taxi med den begrunnelsen at hun er av taterslekt. Både i et brev, en sms og en telefonsamtale som var tatt opp, ga den lokale drosjenæringen Mona det beste skussmål som person, men sa samtidig at de ikke kan ansette henne fordi hun er "av taterfolket".

– Slik åpenbar, direkte diskriminering er veldig alvorlig, sier utvalgsleder Knut Vollebæk til Glåmdalen i et intervju 13. desember 2014. - Som andre i Norge er tatere omfattet av diskrimineringsforbudet på grunnlag av etnisitet.

Publisert 4. des. 2014 12:03

Dette var begrunnelsen Mona Gustavsen fikk i en melding denne uken om at hun likevel ikke fikk jobb som taxisjåfår i Kongsvinger. – Det utvalget jeg leder skal se på historien men vi skal også se nærmere på situasjonen i dag, og det viser seg dessverre at en del av de holdningene som vi trodde tilhørte historien - de gjelder fortsatt, sier Knut Vollebæk i en kommentar til saken i TV2.no (2.12.14) Les mer

Publisert 4. des. 2014 12:03

Når jeg forteller hva jeg jobber med for tiden, hender det folk spør: «Taterne – finnes de fortsatt, da?»

Dette skriver Knut Vollebæk i en kronikk i Vårt Land. 

Publisert 4. des. 2014 12:03

Et oppgjør med fortidens politikk og overgrep overfor taterne/romanifolket er viktig for å kunne gå videre som samfunn, skriver Knut Vollebæk i denne kronikken.