Utvalgets møter med ressursgruppen

Publisert 15. feb. 2014 11:16

Utvalget har hittil invitert til fem felles møter med Ressursgruppen som ble oppnevnt høsten 2013 (16 desember 2013, 7 februar 2014, 2 juni 2014, 13 - 14 november 2014, 20 mars). I tillegg til disse felles møtene, har utvalgsleder og sekretariatsleder invitert ressursgruppen til et ekstra møte hvert semester for å orientere om status i de ulike prosjektene og få innspill til dette arbeidet (19 november 2013, 12 mai 2014, 14 oktober 2014 og 26 februar 2015).

Ressurspersonene er invitert til et ekstra møte hver for seg med utvalgsleder og sekretariat i mai 2015 etter utvalgets siste møte.