Studier

Studieprogrammer

Master (1 1/2 - 2 år)

Kontakt oss

Emner

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen kriminlogi og rettssosiologi.

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Fritt Ord studentstipend

Skriver du Masteroppgave innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati?

Inntil fem studentstipend à inntil kr 50.000 utlyses årlig med søknadsfrist 1. oktober hvert år..

English version

Si fra om læringsmiljøet!

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Essaykonkurranse om menneskerettigheter for masterstudenter

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) feirer 30 år, og inviterer masterstudenter ved norske universiteter til essaykonkurranse med tema Youth for human rights – rising to the challenge of new threats against rights advocacy and institutions.

Frist: 15. februar 2017

Kurs som tilbys (på engelsk)

  • Introduksjonskurs til menneskerettigheter

    Kurset tilbyr grunnleggende kunnskaper om de internasjonale menneskerettighetene og gir kunnskap om hvordan disse prinsippene, standardene og tilnærmingsformene kan anvendes i daglig, praktisk arbeid. 
  • SMRs menneskerettighetsakademi

    Tilbyr kurs som gir inngående opplæring i de internasjonale menneskerettighetene til aktivister, politikere, forskere og studenter.I alt fire årlige kurs berører såvel praktiske som teoretiske forhold.