English version of this page

Studier

Inspera på eksamen

Alle eksamener skal gjennomføres med Inspera, også om eksamen holdes i fakultetets lokaler i sentrum.

Har du svart på SHoT 2018?

SHoT er landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel. Den er sendt til alle norske fulltidsstudenter under 35 år. Svarfrist er 20. mars.

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle juridiske emner

Finn alle juridiske emner

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Læringsressurser

Lesesaloversikt, podcast, tidligere eksamensoppgaver, fakultetsoppgaver og mye mer.

Tjenester og verktøy

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen din ved JUS.

Si fra

Si fra når du er fornøyd med læringsmiljøet eller når du mener noe må forbedres. Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Arrangement for studenter

21 mars
13:00, Infosenteret 2. etg, Domus Academica
04 apr.
13:00, Infosenteret 2. etg, Domus Academica
18 apr.
13:00, Infosenteret 2. etg, Domus Academica

Aktuelt

Brannvern

Informasjon om brannvern ved Det juridiske fakultet