print logo

Administrer studia dine

Eksamen

Informasjon om korleis du tar eksamen m.m. Du finn også info om digital eksamen her.

Godkjenning av ekstern utdanning

Hvis du har utdanning frå før som du ynskjer skal vere ein del av graden du tar må du søkje om godkjenning av dei emna du allereie har teke.

Vitnemål

Her finn du informasjon om korleis du får vitnemål og kva slags emne du må ha i graden.

Melding til undervisning

Når du treng

Felles for alle studentar på UiO

Kontakt oss

Infosenteret

Åpningstid: man-fre  9.30 - 15.00
Telefon: 22 85 95 00
E-post: info@jus.uio.no

Regelverk

Her finn du regelverk som gjeld for dine studieprogram.