Aktuelle saker

Publisert 20. juni 2018 09:28
Publisert 8. juni 2018 11:40

Fredag 8. juni: Eksamen i emnet JUS5851 fikk forsinket oppstart på grunn av feil med nettforbindelsen og strøm til bygget i Silurveien 2. Løsningen på den manglende nettforbindelsen ble eksamen med penn og papir.

Publisert 5. juni 2018 12:10

Programrådet for mastergraden i rettsvitskap har vedteke at det vert emnesperrer på masterstudiet i rettsvitskap frå og med hausten 2019.

Publisert 31. mai 2018 09:05

Fakultetet ønsker å innføre emnesperre på masterstudiet i rettsvitenskap fra og med høsten 2019. Emnesperren vil hindre viderekomne studenter å gjenta eksamener på et lavere nivå i studiet.

Forslaget behandles i Programrådet for master i rettsvitenskap 4. juni.

Publisert 16. feb. 2018 09:45

Valget av studentrepresentanter i fakultetsstyret er avsluttet og stemmene er talt opp. Den som blir studentenes representant heter Aksel Wilhelm Jebsen.

Publisert 7. feb. 2018 11:46

Til Fakultetsstyret skal det velges en studentrepresentant, med to vara i rangert rekkefølge. Representantene velges av og blant studentene.

Valget er åpent 7. februar til 14. februar kl 12.00.

Publisert 1. feb. 2018 12:42

Vi fortsetter tilbudet til studentene om å melde seg til kollokviegruppe våren 2018.

Påmeldingen gjør du i Studentweb, på samme måte som vanlig undervisningspåmelding innen 1. februar 2018.

Publisert 1. feb. 2018 11:26

Studentombudet vil fra og med 7. februar være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt

Publisert 29. jan. 2018 20:49
Publisert 26. jan. 2018 17:04

Lovdata Pro skal i løpet av de kommende semestre innføres gradvis på alle emner i jusstudiet. Men allerede nå kan alle studentene registrere seg og ta i bruk de nye funksjonene.

Publisert 24. jan. 2018 13:55

Det skal snart velges studentrepresentanter til fakultetsstyret. 31. januar er fristen for å foreslå kandidater til valget.

Publisert 18. jan. 2018 15:32

Du har kanskje lagt merke til en påloggingsknapp for Canvas på semestersiden til emnet ditt. Flere emner tester ut den nye e-læringsplattformen, som blant annet vil erstatte Fronter.

Publisert 11. jan. 2018 13:33

Våren 2018 innføres digitale hjelpemidler i Lovdata Pro i undervisningen og til eksamen for JUS1111. Som privatist eller dersom du skal gjenta eksamen på JUS1111 skal du også benytte deg av digitale hjelpemidler i Lovdata Pro. 

Publisert 21. des. 2017 09:53

Canvas ble i fjor valgt som ny e-læringsplattform for UiO, og flere JUS-emner skal teste ut verktøyet i vårsemesteret 2018. 

Publisert 1. des. 2017 09:36

Dekanen har sendt epost til alle studenter der han beklager overfor de som er utsatt for seksuell trakassering eller uønsket seksuell  oppmerksomhet.

Publisert 22. nov. 2017 09:53

Forum for plan- og bygningsrett utlyser ett eller flere stipend for studenter som planlegger å skrive masteroppgave om emner innen plan- og bygningsrett.

Publisert 10. nov. 2017 16:50

Hjelpemidler til eksamen skal nå digitaliseres: Lovdata Pro erstatter den fysiske lovsamlingen som hjelpemiddel ved undervisning og eksamen. JUS1111 er første emne ut.

Publisert 30. aug. 2017 22:45

Til vårsemesteret 2018 vil fagområder i 1. og 2. studieår omrokkeres, og det blir obligatorisk prosedyreøvelse og ny eksamensform.

Publisert 3. aug. 2017 11:19

Høsten 2017 tilbyr vi deg som er student på JUS2111 å være med på en prosedyrekonkurranse som del av kursopplegget i folkerett.

Publisert 30. juni 2017 10:43

Alle skoleeksamener på inntil 4 timer blir fra og med høsten 2017 flyttet til Silurveien 2, UiOs eget lokale for digital eksamen.

Publisert 23. juni 2017 09:22

Fakultetet jobber aktivt med at alle studenter skal føle seg godt mottatt i forbindelse med studiestart. Vi har, basert på tilbakemeldinger fra tidligere fadderuker, sett at det er flere studenter som ikke føler at fadderuken er egnet for dem. Fakultetet ønsker derfor å sette sammen en gruppe for studenter, som befinner seg i en annen livssituasjon og ønsker seg en faddergruppe med fokus på en roligere studiestart.

Publisert 14. juni 2017 13:04

To studenter ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi har undersøkt hvordan publikum og politi argumenterer for og imot bevæpning av politi. Funnene ble en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for Bevæpningsutvalget.

Publisert 6. juni 2017 08:36

Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca vil være stengt 12. juni - 31. juli på grunn av ombygging.

Publisert 2. juni 2017 13:33

Stemmene fra valget av studentrepresentanter i Fakultetsstyret er talt opp, og det ble Aksel Wilhelm Jebsen som fikk flest stemmer.

Publisert 1. juni 2017 10:33

Vi fortsetter tilbudet til studentene om å melde seg til kollokviegruppe høsten 2017.

Påmeldingen gjør du i Studentweb, på samme måte som vanlig undervisningspåmelding. Høsten 2017 vil du kunne melde deg til kollokviegruppe i undervisningsopptakets 2. runde (8.- 15. august 2017).