Aktuelle saker

Publisert 8. des. 2017 15:59

Denne høsten har fakultetet endret eksamenssted for flere av våre emner fra sentrum til Silurveien. I Silurveien benytter alle kandidater eksamenssystemet Inspera, universitetets valgte eksamensløsning.

Publisert 1. des. 2017 09:36

Dekanen har sendt epost til alle studenter der han beklager overfor de som er utsatt for seksuell trakassering eller uønsket seksuell  oppmerksomhet.

Publisert 22. nov. 2017 09:53

Forum for plan- og bygningsrett utlyser ett eller flere stipend for studenter som planlegger å skrive masteroppgave om emner innen plan- og bygningsrett.

Publisert 10. nov. 2017 16:50

Hjelpemidler til eksamen skal nå digitaliseres: Lovdata Pro erstatter den fysiske lovsamlingen som hjelpemiddel ved undervisning og eksamen. JUS1111 er første emne ut.

Publisert 30. aug. 2017 22:45

Til vårsemesteret 2018 vil fagområder i 1. og 2. studieår omrokkeres, og det blir obligatorisk prosedyreøvelse og ny eksamensform.

Publisert 3. aug. 2017 11:19

Høsten 2017 tilbyr vi deg som er student på JUS2111 å være med på en prosedyrekonkurranse som del av kursopplegget i folkerett.

Publisert 30. juni 2017 10:43

Alle skoleeksamener på inntil 4 timer blir fra og med høsten 2017 flyttet til Silurveien 2, UiOs eget lokale for digital eksamen.

Publisert 23. juni 2017 09:22

Fakultetet jobber aktivt med at alle studenter skal føle seg godt mottatt i forbindelse med studiestart. Vi har, basert på tilbakemeldinger fra tidligere fadderuker, sett at det er flere studenter som ikke føler at fadderuken er egnet for dem. Fakultetet ønsker derfor å sette sammen en gruppe for studenter, som befinner seg i en annen livssituasjon og ønsker seg en faddergruppe med fokus på en roligere studiestart.

Publisert 14. juni 2017 13:04

To studenter ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi har undersøkt hvordan publikum og politi argumenterer for og imot bevæpning av politi. Funnene ble en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for Bevæpningsutvalget.

Publisert 6. juni 2017 08:36

Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca vil være stengt 12. juni - 31. juli på grunn av ombygging.

Publisert 2. juni 2017 13:33

Stemmene fra valget av studentrepresentanter i Fakultetsstyret er talt opp, og det ble Aksel Wilhelm Jebsen som fikk flest stemmer.

Publisert 1. juni 2017 10:33

Vi fortsetter tilbudet til studentene om å melde seg til kollokviegruppe høsten 2017.

Påmeldingen gjør du i Studentweb, på samme måte som vanlig undervisningspåmelding. Høsten 2017 vil du kunne melde deg til kollokviegruppe i undervisningsopptakets 2. runde (8.- 15. august 2017).

Publisert 23. mai 2017 08:05

Til Fakultetsstyret skal det velges en studentrepresentant med vara, valgt av og blant studentene.

Valget er åpent 23. mai 2017 kl. 08.00 til 29. mai 2017 kl. 16.00.

Avgi stemme

Publisert 5. apr. 2017 09:36

Våren 2018 vil fagsammensetningen på 1. og 2. studieår endres noe. Samme semester innføres også en ny eksamensform på emnet JUS2211 - Forvaltningsrett.

Publisert 20. mars 2017 12:40

Hvert semester avholdes evalueringsmøter for 1. - 4. studieår der studiedekan og en gruppe studenter. Denne gangen skal også studieårsansvarlig være med på møtene. Vi trenger 10-15 studenter fra hvert studieår som ønsker å være med på møtene.

Publisert 9. feb. 2017 15:09

Fakultetet tilbyr påmelding til kollokviegrupper gjennom Studentweb. Har du ikke en kollokviegruppe eller ønsker deg en ny, bør du benytte deg av tilbudet. Les denne artikkelen og finn ut hvorfor!

Publisert 6. feb. 2017 10:04

Forholdet mellom Kina og Norge er normalisert, norske advokatkontorer etablerer seg i landet og det spås økt norsk satsing. Utveksling til Kina gir nye muligheter.

Publisert 6. feb. 2017 09:47

Markus Laurantzon har fått innpass på China University of Political Science and Law (CUPL), som er ansett for å være en av de beste kinesiske universiteter innen juridiske studier.

Publisert 26. jan. 2017 09:19

Fredrik ville på utveksling til fjernere strøk, samtidig som han kunne studere noe innenfor internasjonal kommersiell rett. Han fant det han søkte i Kina.

Publisert 20. des. 2016 11:54

Vi fortsetter tilbudet til studentene om å melde seg til kollokviegruppe våren 2017.

Påmeldingen gjør du i Studentweb, på samme måte som vanlig undervisningspåmelding. Våren 2017 vil du kunne melde deg til kollokviegruppe i undervisningsopptakets 2. runde (3.- 11. januar 2017).

Publisert 6. des. 2016 08:10

Fakultetet jobber aktivt med at alle studenter skal føle seg godt mottatt i forbindelse med studiestart. Vi har, basert på tilbakemeldinger fra tidligere fadderuker, sett at det er flere studenter som ikke føler at fadderuken er egnet for dem. Fakultetet ønsker derfor å sette sammen en gruppe for studenter, som befinner seg i en annen livssituasjon og ønsker seg en faddergruppe med fokus på en roligere studiestart.

Kari Jussi Lønning fra SiO-Helse
Publisert 19. okt. 2016 09:25

Planlegg, men ta vare på fritiden, var et av rådene som ble gitt de fremmøtte studentene da Studentsamskipnaden og flere av fakultetets lærere ga råd om hvordan skape den gode studiehverdagen.

Publisert 12. okt. 2016 09:31

I løpet av oktober skal luft- og avtrekkskanaler i Domus Media Øst renses, noe som tidvis kan gi litt støy. Arbeidene begynte mandag 10. oktober, og vil være ferdige innen 7. november.

Publisert 11. okt. 2016 21:17

Har jusstudenter med minoritetsbakgrunn særskilte utfordringer sammenlignet med andre jusstudenter? Fakultetet gjennomførte i fjor en spørreundersøkelse, og rapporten er nå ferdigstilt.

Publisert 20. sep. 2016 21:23

I dag tirsdag 20. september, ble det ved en feil sendt ut en epost til 300 kandidater som har oppnådd graden Master i rettsvitenskap våren 2016.