Informasjon om eksamensavvikling i Silurveien Høsten 2017

Denne høsten har fakultetet endret eksamenssted for flere av våre emner fra sentrum til Silurveien. I Silurveien benytter alle kandidater eksamenssystemet Inspera, universitetets valgte eksamensløsning.

Det har vært en stor overgang for fakultetet. Vi har gått over til en ny eksamensløsning og vi har møtt mange praktiske utfordringer knyttet til selve eksamensgjennomføringen.

Kandidatene har stått i kø for å komme inn i lokalene, det har vært knapp tid til bokkontrollen, og flere studenter har ikke fått tilstrekkelig informasjon når deres hjelpemidler har blitt inndratt. Kandidatene har også opplevd at kommunikasjonen har vært mangelfull. Totalinntrykket har vært preget av kaos, og mange studenter har klaget over forholdene.

Studiedekanen, eksamensseksjonen ved fakultetet og de ansvarlige i Silurveien tar dette svært alvorlig.

Det vil bli gitt informasjon til eksamensvaktene for å sørge for at alle er godt informert om rutinene rundt eksamener i juridiske emner. 

Etter gjennomføringen av flere eksamener i Silurveien ser vi at det er nødvendig å ha mer tid før oppstart av eksamen. Ved å ha et tidligere fremmøtetidspunkt (for alle kandidater som har eksamener med bokkontroll) kan kandidatene komme på plass tidligere og bokkontrollen kan starte tidligere. Målet er mindre kø og bedre oversikt, og dermed en bedre eksamensopplevelse.

De kandidatene som fortsatt har eksamener igjen i Silurveien i høst har i dag fått e-post om dette. 

Det har også kommet klager til fakultetet på den nye eksamensløsningen Inspera bl.a. på at Inspera har en mangelfull stavekontroll. Vi er kjent med dette, og vi har forståelse for at dette er viktig for studentene.  Vi vil samtidig anbefale alle studenter som skal ha eksamen i Inspera å gjøre seg kjent med systemet før selve eksamensdagen.

Fakultetet og UiO sentralt jobber kontinuerlig med disse problemene og det er viktig for oss at alle aspekter av eksamensavviklingen fungerer godt for våre studenter.  

Publisert 8. des. 2017 15:59 - Sist endret 11. des. 2017 10:06