Alternativt kurs i folkerett - prosedyrekonkurranse

Høsten 2017 tilbyr vi deg som er student på JUS2111 å være med på en prosedyrekonkurranse som del av kursopplegget i folkerett.

Fra og med våren 2018 blir deltagelse på prosedyrekonkurranse obligatorisk, og vil erstatte kursundervisningen i folkerett. I høst gjennomføres det som en frivillig ordning med plass til 25 studenter, som et alternativ til det ordinære kursopplegget.

Hva prosedyrekonkurransen gir deg

Dersom du ønsker å delta på piloten vil du få plass på et kurs med tett kontakt med kurslærer og få innføring og trening i å prosedere. På dette kurset vil det ikke bli gitt kursoppgave, men du vil få tilbakemelding på et prosess-skriv og ditt muntlige forsvar.

Kurset er en anledning til å se jussen anvendt i praksis og å fremlegge juridisk argumentasjon muntlig.

Prosedyrekonkurransen inneholder to obligatoriske deler: innlevering av et prosess-skriv (1000 ord) og et muntlig forsvar (7,5 min). Saken vil handle om et aktuelt tema for den internasjonale domstolen, likt som en praktikumsoppgave på eksamen.

Slik melder du deg på

Du melder deg til prosedyrekonkurransen i folkerett i undervisningsopptakets 2. runde (8. - 15. august) i StudentWeb. Du melder deg til semesterets kurs på vanlig måte, og i tillegg melder du deg til "Folkerett, prosedyre". Du vil få tildelt et kurs i folkerett, i kursbolken du melder deg til øvrige kurs, men du trenger ikke å delta i de timene som gjelder folkerett. 

Har du allerede meldt deg til kurs i folkerett kan du i samme periode melde deg til prosedyrekonkurransen ved å i tillegg velge "Folkerett, prosedyre" under undervisningsmeldingen i StudentWeb.

Ønsker du ikke å delta på kurset?

Ønsker du ikke å delta på kuset må du velge "ønsker ikke undervisning" under valget Folkerett, prosedyre.

Les mer om undervisningspåmelding

Publisert 3. aug. 2017 11:19 - Sist endret 4. aug. 2017 12:49