Endringer i 1. og 2. studieår til våren

Til vårsemesteret 2018 vil fagområder i 1. og 2. studieår omrokkeres, og det blir obligatorisk prosedyreøvelse og ny eksamensform.

For å få til en bedre fagsammensetning på emnene i 1. og 2. studieår, vil fakultetet fra våren av omrokkere på en del av fagområdene.

Endringer på 1. og 2 studieår

Endringene er som følger:

  • Faget menneskerettigheter på 4 stp (studiepoeng) flyttes fra JUS1211 til JUS2111. På JUS2111 utvides menneskerettigheter fra 4 til 5 stp.
  • Faget EØS-rett på 5 stp flyttes ut fra JUS2111 til JUS2211. Ny fagsammensetning på JUS2111 blir Statsforfatningsrett (10 stp), Folkerett (5 stp) og Internasjonale menneskerettigheter (5 stp).
  • På JUS2211 vil fagene Miljørett, velferdsrett og alminnelig forvaltningsrett reduseres litt for å gjøre plass for 5 stp EØS-rett  Ny fagsammensetning blir Miljørett (5 stp), Velferdsrett (7 stp), Alminnelig forvaltningsrett (13 stp) og EØS-rett (5 stp).
  •  På JUS1211 utvides både Fast eiendoms rettsforhold og Rettskildelære med 2 stp hver. Noen miljørettslige tema som har sammenheng med Fast eiendoms rettsforhold flyttes inn i dette faget.
  •  Ny fagsammensetning blir Rettskildelære (7 stp), Fast eiendoms rettsforhold (11 stp) og Famile og arverett (12 stp).

Slik gjennomføres endringene

Alle flyttingene skjer samme semester (våren 2018) og uten overgangsordninger. Opplever du å få samme fag to semestre etter hverandre, kan du velge å følge undervisning på ny.

Er du nå student på 2. studieår, oppfordres du til å lese de miljørettslige temaene som flyttes fra til JUS2211 til JUS1211. Faglærerne forutsetter at du er kjent med temaene. Vi skal gi nærmere beskjed om hvilke temaer det blir.

Nytt kursopplegg - prosedyreøvelse

 Våren 2018 blir det en obligatorisk prosedyreøvelse på JUS2111 Folkerett. Du må ha deltatt i øvelsen for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om opplegget vil komme når vi nærmer oss vårsemesteret.

Har du allerede bestått JUS2111 men ønsker å gjenta eksamen, trenger du ikke å delta på prosedyreøvelse.

Eksamen med semesteroppgave og muntlig

Våren 2018 innføres det også en ny vurderingsform på JUS2211. I den nye vurderingsformen inngår tre eksamensdeler.

I eksamen på JUS2211 skal du:

  • Skrive en semesteroppgave
  • Gjennomføre en muntlig eksamen
  • Ta en noe kortere skoleeksamen (4 timer).

Mer detaljert informasjon om denne nye vurderingsformen vil komme i løpet av høsten.

Har du tidligere bestått JUS2211 og vil gjenta emnet fra og med våren 2018, må du gjennomføre alle deleksamene.

Vil du vite mer?

Ønsker du å lese mer om bakgrunnen for endringene kan du se i sakskart og protokoller fra Programrådet for master i rettsvitenskap møte 7. februar 2017, sak 3 og 4

Publisert 30. aug. 2017 22:45 - Sist endret 30. aug. 2017 22:45