Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 23. jan. 2018 11:00 - 13:00, Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47

Ønsker du å bli bedre kjent med foreninger og organisasjoner tilknyttet fakultetet?

Do you want to know more about student activities at the Faculty of law?

Tid og sted: 25. jan. 2018 16:15 - 19:00, Misjonssalen, Tullins gate 4

Det er mye nytt for studentene ved fakultetet, så studiedekanen inviterer til allmøte. Der vil du få informasjon og du kan komme med spørsmål og tilbakemeldinger.

Tid og sted: 1. mars 2018 10:15 - 13:00, Auditorium 5, Domus Academica

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Vårsemesteret 2018 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Tid og sted: 6. mars 2018 10:15 - 12:00, Rom 540, Domus Nova

Gi deg selv et karrierefortrinn – start karriereplanleggingen din nå!

Tid og sted: 9. mars 2018 10:15 - 12:00, Domus Nova, rom 770

Gi deg selv et karrierefortrinn – start karriereplanleggingen din nå!

Tid og sted: 9. mai 2018 10:15 - 13:00, Auditorium 5, Domus Academica

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Vårsemesteret 2018 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Tid og sted: 22. mai 2018 10:15 - 13:00, Rom 540, Domus Nova

Tidligere

Tid og sted: 8. jan. 2018 11:00 - 12:00, Gamle Festsal

På velkomstmøtet vil du få informasjon om studiestart, masterstudiet i rettsvitenskap og fadderveka. Møtet finn stad i Gamle Festsal i Domus Academica / Urbygningen.

Tid og sted: 6. des. 2017 11:15 - 13:00, Aulakjelleren, Domus Media

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Tid og sted: 24. nov. 2017 11:00 - 12:45, Aulakjelleren, Domus Media

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Tid og sted: 10. nov. 2017 11:15 - 13:00, Aulakjelleren, Domus Media

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Tid og sted: 9. nov. 2017 17:00 - 19:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Amerikanske Law Schools presentere sine 1-årige internasjonale mastergrader for jusstudenter. Få en spesialisering, bygg karriere og få et større nettverk mens du er "over there".

Fasaden på nybygget tegnet av MAD arkitekter
Tid og sted: 1. nov. 2017 16:00 - 18:00, Misjonssalen

Mange av dagens studenter skal ta i bruk det nye jussbygget når dette står klart om ca 2 år.

Men hva skal bygget romme? Hvilke nye muligheter gir det for læring?

Møt opp og få svarene!

Tid og sted: 25. okt. 2017 14:15 - 16:00, Theologisk eksamenssal, Urbygningen (Domus Academica)

Bli bedre kjent med EØS-avtalen og få info om en kommende prosedyrekonkurranse med heftig premie.

Tid og sted: 25. okt. 2017 10:15 - 13:00, Theologisk eksamenssal, DA

Kurset er avlyst grunnet for få påmeldte.

Tid og sted: 12. okt. 2017 10:15 - 13:00, Domus Nova IN72 (1. etg)

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Høstsemesteret 2017 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Tid og sted: 27. sep. 2017 12:15 - 14:00, Domus Nova, rom 360 (3. etg)

Gi deg selv et karrierefortrinn – start karriereplanleggingen din nå!

Tid og sted: 5. sep. 2017 11:00 - 13:00, Kjerka, Domus Media, Vest, 2 etasje

Når ny teknologi utvikles for å skape bærekraftige energikilder, er det behov for juridiske rammer og støtteordninger.

Tid og sted: 29. aug. 2017 10:00 - 13:00, Frokostkjelleren

Er du interessert i å reise på utveksling til våren? Ønsker du å vite mer om våre partneruniversiteter? På utvekslingsmessen har du anledning til å møte studenter fra flere av våre partneruniversiteter. Du kan stille spørsmål om studiestedet, studiene eller teste språkkunnskapene dine.

Tid og sted: 22. aug. 2017 09:00 - 09:45, Auditorium 5, Domus Academika

I forbindelse med tilsetting i stillingene som professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap- kommersiell privatrett avholdes det 2 prøveforelesninger.

Tid og sted: 21. aug. 2017 11:00 - 13:00, Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47

Ønsker du å bli bedre kjent med foreninger og organisasjoner tilknyttet fakultetet?

Do you want to know more about student activities at the Faculty of law?

Tid og sted: 21. aug. 2017 10:00 - 10:45, Auditorium 5, Domus Academika

I forbindelse med tilsetting i stillingene som professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap- kommersiell privatrett avholdes det 2 prøveforelesninger.

Tid og sted: 16. mai 2017 10:15 - 13:00, Rom 543 Domus Nova
Tid og sted: 9. mai 2017 10:15 - 13:00, Auditorium 5, Domus Academica

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Vårsemesteret 2017 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Tid og sted: 4. mai 2017 11:00 - 13:00, Aulakjelleren, Domus Media

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.