Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 25. okt. 2017 10:15 - 13:00, Theologisk eksamenssal, DA
Tid og sted: 25. okt. 2017 14:15 - 16:00, Theologisk eksamenssal, Urbygningen (Domus Academica)

Bli bedre kjent med EØS-avtalen og få info om en kommende prosedyrekonkurranse med heftig premie.

Tidligere

Tid og sted: 12. okt. 2017 10:15 - 13:00, Domus Nova IN72 (1. etg)

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Høstsemesteret 2017 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Tid og sted: 27. sep. 2017 12:15 - 14:00, Domus Nova, rom 360 (3. etg)

Gi deg selv et karrierefortrinn – start karriereplanleggingen din nå!

Tid og sted: 5. sep. 2017 11:00 - 13:00, Kjerka, Domus Media, Vest, 2 etasje

Når ny teknologi utvikles for å skape bærekraftige energikilder, er det behov for juridiske rammer og støtteordninger.

Tid og sted: 29. aug. 2017 10:00 - 13:00, Frokostkjelleren

Er du interessert i å reise på utveksling til våren? Ønsker du å vite mer om våre partneruniversiteter? På utvekslingsmessen har du anledning til å møte studenter fra flere av våre partneruniversiteter. Du kan stille spørsmål om studiestedet, studiene eller teste språkkunnskapene dine.

Tid og sted: 22. aug. 2017 09:00 - 09:45, Auditorium 5, Domus Academika

I forbindelse med tilsetting i stillingene som professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap- kommersiell privatrett avholdes det 2 prøveforelesninger.

Tid og sted: 21. aug. 2017 11:00 - 13:00, Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47

Ønsker du å bli bedre kjent med foreninger og organisasjoner tilknyttet fakultetet?

Do you want to know more about student activities at the Faculty of law?

Tid og sted: 21. aug. 2017 10:00 - 10:45, Auditorium 5, Domus Academika

I forbindelse med tilsetting i stillingene som professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap- kommersiell privatrett avholdes det 2 prøveforelesninger.

Tid og sted: 16. mai 2017 10:15 - 13:00, Rom 543 Domus Nova
Tid og sted: 9. mai 2017 10:15 - 13:00, Auditorium 5, Domus Academica

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Vårsemesteret 2017 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Tid og sted: 4. mai 2017 11:00 - 13:00, Aulakjelleren, Domus Media

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Tid og sted: 28. apr. 2017 11:00 - 13:00, Aulakjelleren, Domus Media

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Tid og sted: 20. apr. 2017 10:15 - 11:15, Auditorium 5, Domus Academica

Forbedre dine språkkunnskaper med fakultetets emner i engelsk, fransk og tysk for jurister. Emnene kan inngå som bacheloremne i jusstudiet.

Tid og sted: 7. apr. 2017 13:15 - 14:00, Auditorium 5, DA

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Sondre Torp Helmersen.

Temaet er relevant for 1. studieår, vel møtt!

Prøveforelesningen er åpen for alle, og holdes i auditorium 5 i 2. etg i Domus Academica.

Tid og sted: 6. apr. 2017 13:15 - 14:00, Auditorium 5, DA

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Elisabeth Eneroth.

Temaet er relevant for 1. studieår, vel møtt!

Prøveforelesningen er åpen for alle, og holdes i auditorium 5 i 2. etg i Domus Academica.

Tid og sted: 6. apr. 2017 10:15 - 11:00, Auditorium 5, DA

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Stian Øby Johansen.

Temaet er relevant for 1. studieår, vel møtt!

Prøveforelesningen er åpen for alle, og holdes i auditorium 5 i 2. etg i Domus Academica.

Tid og sted: 31. mars 2017 11:00 - 13:00, Aulakjelleren, Domus Media

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Tid og sted: 29. mars 2017 11:00 - 13:00, Lødrups Kjeller, Domus Media

Er det noe du lurer på før eksamen? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Tid og sted: 29. mars 2017 10:15 - 12:00, Domus Nova, rom 770

Gi deg selv et karrierefortrinn – start karriereplanleggingen din nå!

Kurset er forbeholdt studenter på studieprogrammene: Bachelor i kriminologi og bachelor i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet.

Tid og sted: 2. mars 2017 10:15 - 13:00, Auditorium 4, Domus Academica

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Vårsemesteret 2017 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Tid og sted: 28. feb. 2017 10:15 - 12:00, Domus Nova, rom 543 (5. etg)

Gi deg selv et karrierefortrinn – start karriereplanleggingen din nå!

Tid og sted: 26. jan. 2017 10:15 - 11:00, AUD 4, Domus Academica

Eléonore Claret fra Sorbonne Law School vil gi en presentasjon av Sorbonnes Law School og presentere mulighetene for utvekslingsstudenter fra fakultetet.

Tid og sted: 25. jan. 2017 11:00 - 13:00, Frokostkjelleren

Er du interessert i å reise på utveksling? Ønsker du å vite mer om våre partneruniversiteter? På utvekslingsmessen har du anledning til å møte studenter fra flere av våre partneruniversiteter. Du kan stille spørsmål om studiestedet, studiene eller teste språkkunnskapene dine.

Tid og sted: 24. jan. 2017 11:00 - 13:00, Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47

Ønsker du å bli bedre kjent med foreninger og organisasjoner tilknyttet fakultetet?

Do you want to know more about student activities at the Faculty of law?