2018

Sist endret 25. jan. 2018 12:46 av Egil Jahren

Det er mye nytt for studentene ved fakultetet, så studiedekanen inviterer til allmøte. Der vil du få informasjon og du kan komme med spørsmål og tilbakemeldinger.

Sist endret 19. mars 2018 16:27 av Christine Ødegaard Sten

Studentombudet vil vårsemesteret 2018 være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt.

Sist endret 18. jan. 2018 15:10 av Christine Ødegaard Sten

Ønsker du å bli bedre kjent med foreninger og organisasjoner tilknyttet fakultetet?

Do you want to know more about student activities at the Faculty of law?

Sist endret 16. jan. 2018 12:46 av Fredrikke Holt Kleivane

Gi deg selv et karrierefortrinn – start karriereplanleggingen din nå!

Sist endret 16. jan. 2018 14:05 av Fredrikke Holt Kleivane

Gi deg selv et karrierefortrinn – start karriereplanleggingen din nå!

Sist endret 27. feb. 2018 15:10 av Christine Ødegaard Sten

Hvis du skal skrive masteroppgave i rettsvitenskap høsten 2018 bør du få med deg infomøtet fredag 2. mars.

Sist endret 16. jan. 2018 09:02 av Fredrikke Holt Kleivane
Sist endret 16. jan. 2018 09:03 av Fredrikke Holt Kleivane

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Vårsemesteret 2018 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Sist endret 16. jan. 2018 09:03 av Fredrikke Holt Kleivane

Trenger du hjelp til å komme i gang med jobbsøking? Vårsemesteret 2018 tilbyr Karrieresenteret ved UiO egne jobbsøkerkurs for studenter ved Det juridiske fakultet.

Sist endret 1. feb. 2018 11:29 av Christine Ødegaard Sten

Studentombudet vil vårsemesteret 2018 være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt.

Sist endret 1. feb. 2018 11:29 av Christine Ødegaard Sten

Studentombudet vil vårsemesteret 2018 være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt.

Sist endret 1. feb. 2018 11:30 av Christine Ødegaard Sten

Studentombudet vil vårsemesteret 2018 være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt.

Sist endret 1. feb. 2018 11:31 av Christine Ødegaard Sten

Studentombudet vil vårsemesteret 2018 være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt.

Sist endret 1. feb. 2018 11:32 av Christine Ødegaard Sten

Studentombudet vil vårsemesteret 2018 være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt.

Sist endret 1. feb. 2018 11:31 av Christine Ødegaard Sten

Studentombudet vil vårsemesteret 2018 være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt.

Sist endret 1. feb. 2018 11:32 av Christine Ødegaard Sten

Studentombudet vil vårsemesteret 2018 være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt.

Sist endret 1. feb. 2018 11:32 av Christine Ødegaard Sten

Studentombudet vil vårsemesteret 2018 være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt.

Sist endret 1. feb. 2018 11:33 av Christine Ødegaard Sten

Studentombudet vil vårsemesteret 2018 være tilstede for drop-in veiledning på fakultetet annenhver onsdag fra kl. 13.00 - 15.00. Studentombudet kan hjelpe deg til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag. Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson, og har taushetsplikt.

Sist endret 16. apr. 2018 16:29 av Christine Ødegaard Sten

Er det noe du lurer på? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Sist endret 5. mars 2018 13:57 av Christine Ødegaard Sten

Er det noe du lurer på? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Sist endret 17. apr. 2018 09:18 av Christine Ødegaard Sten

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Hilde Ellingen.

Prøveforelesningene blir en gjennomgåelse av en tidligere eksamensoppgave  i JUS4111, straffeprosessrett fra Høsten 2015 (del 1) med tilhørende tips om oppgaveskriving.

 

Sist endret 17. apr. 2018 09:19 av Christine Ødegaard Sten

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Øystein Jensen.

Prøveforelesningene blir en gjennomgåelse av en tidligere eksamensoppgave  i JUS4111, straffeprosessrett fra Høsten 2015 (del 1) med tilhørende tips om oppgaveskriving.

 

Sist endret 17. apr. 2018 09:19 av Christine Ødegaard Sten

I forbindelse med tilsettingen av ny universitetslektor med fokus på undervisning avholdes det denne våren 3 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Knut Sande.

Prøveforelesningene blir en gjennomgåelse av en tidligere eksamensoppgave  i JUS3211, formuerett II (nå JUS3212) fra Høsten 2015 (del 1 spørsmål A) med tilhørende tips om oppgaveskriving.