Kapittel 1: Virkeområde

§ 1-1 Overgang fra 1984-ordningen
§ 1-2 Overgang fra 1996-ordningen
§ 1-3 Overgang fra 2004-ordningen
§ 1-4 Sammenheng med forskrift for rettsstudiet

§ 1-1 Overgang fra 1984-ordningen

Forskriften gjelder for studenter som har opptak til eller har framstilt seg til eksamen i studieordningen av 1984 og som får opptak til eller skal framstille seg til eksamen i masterstudiet i rettsvitenskap.

§ 1-2 Overgang fra 1996-ordningen

Forskriften gjelder også for studenter som har opptak til eller har framstilt seg til eksamen i studieordningen av 1996 og som får opptak til eller skal framstille seg til eksamen i masterstudiet i rettsvitenskap.

§ 1-3 Overgang fra 2004-ordningen

Forskriften gjelder også for studenter som har opptak til eller har framstilt seg til eksamen i studieordningen av 2004 og som får opptak til og/eller skal framstille seg til eksamen i masterstudiet i rettsvitenskap etter studieordningen av 2011.

§ 1-4 Sammenheng med forskrift for rettsstudiet

Forskriften gjelder i tillegg til forskrift for rettsstudiet ved UiO. Der det er motstrid, går herværende forskrift foran.