Kapittel 3: Studierett

§ 3-1 Studenter med opptak til første avdeling i 1984-ordningen
§ 3-2 Studenter med opptak til andre avdeling i 1984-ordningen
§ 3-3 Studenter med opptak til grunndelen i 1996-ordningen
§ 3-4 Studenter med opptak til profesjonsstudiet i 1996-ordningen
§ 3-5 Studenter med opptak til masterstudiet etter 2004-ordningen
 

§ 3-1 Studenter med opptak til første avdeling i 1984-ordningen

Studenter som har opptak til bare første avdeling i 1984-ordningen, må søke nytt opptak til masterstudiet via Samordna Opptak.

§ 3-2 Studenter med opptak til andre avdeling i 1984-ordningen

 1. Studenter som har opptak til andre avdeling i 1984-ordningen, får studierett til hele masterstudiet. Det er et vilkår at studenten har forsøk igjen på alle avdelinger som gjenstår, jfr kapittel 5.
 2. Studierett til masterstudiet aktiveres ved melding til fakultetet.
 3. Aktivering av studierett til masterstudiet innebærer at studieretten til jusstudiet etter 1984-ordningen opphører.

§ 3-3 Studenter med opptak til grunndelen i 1996-ordningen

 1. Studenter som har opptak til grunndelen i 1996-ordningen får studierett til første og andre studieår i masterstudiet. Det er et vilkår at studenten har eksamensforsøk igjen til grunndelen, jfr. kap. 5.
 2. Studierett til masterstudiet aktiveres ved melding til fakultetet.
 3. Aktivering av studierett til masterstudiet innebærer at studieretten til jusstudiet etter 1996-ordningen opphører.

§ 3-4 Studenter med opptak til profesjonsstudiet i 1996-ordningen

 1. Studenter som har opptak til profesjonsstudiet i 1996-ordningen, får studierett til 3. – 5. studieår i masterstudiet. Det er et vilkår at studenten har eksamensforsøk igjen på fellesdelen, eller at fellesdelen er bestått
  a) Student som har eksamensforsøk igjen på fellesdelen, får studierett til tredje, fjerde og femte studieår.
  b) Student som ikke har eksamensforsøk igjen på fellesdelen, får ikke avlegge eksamen på tredje og fjerde studieår.
 2. Studierett til masterstudiet aktiveres ved melding til fakultetet.
 3. Aktivering av studierett til masterstudiet innebærer at studieretten til jusstudiet etter 1996-ordningen opphører.

§ 3-5 Studenter med opptak til masterstudiet etter 2004-ordningen

Studieretten videreføres uten konvertering.

 


[1] Vedtatt av PMR 26. januar 2004

[2] Endret av PMR den 12. mai 2004.

[3] Endret av PMR den 26. januar 2004.

[4] Endringer gjort etter vedtak i PMR (J.nr.: 2009/12497)