Kapittel 5: Eksamen og vitnemål

§ 5-1 Foreldelse av eksamensforsøk
§ 5-2 Gjentak av eksamen i grunndelen
§ 5-3 Gjentak av eksamen etter grunndelen
§ 5-4 Karakterer på vitnemålet

§ 5-1 Foreldelse av eksamensforsøk

Eksamener som ikke godskrives i studiet teller ikke med ved beregning av antall eksamensforsøk for overgangsstudenter.

§ 5-2 Gjentak av eksamen i grunndelen

 1. Ingen kan framstille seg til samme eksamen mer enn tre ganger
 2. Eksamener som ikke godskrives i studiet, regnes ikke med som eksamensforsøk.
 3. Ved anvendelse av regelen om gjentak, skal følgende eksamener sees i sammenheng:
  Juridisk blandingsfag
  Privatrett grunnfag i 1996-ordningen
  Offentlig rett grunnfag i 1996-ordningen
  Første avdeling i masterstudiet
  Andre avdeling i masterstudiet
  JUS111 Privatrett I, JUS1211 Privatrett II, JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett og JUS2211 Forvaltningsrett.
 4. Ingen kan framstille seg til eksamenene i andre ledd mer enn seks ganger til sammen, eksamener fra 2011-ordningen regnes i denne sammenheng som 1/2 forsøk hver.

§ 5-3 Gjentak av eksamen etter grunndelen

 1. Framstilling til eksamen i tredje, fjerde eller femte avdeling i 1984-ordningen kommer ikke til fratrekk ved avleggelse av eksamen til tredje, fjerde eller femte avdeling i masterstudiet.
 2. Framstilling til eksamen i fellesdelen etter 1996-ordningen teller ikke ved avleggelse av eksamen til tredje eller fjerde avdeling i masterstudiet. Se likevel § 3-4 første ledd bokstav b [1]

§ 5-4 Karakterer på vitnemålet

 1. Karakterer fra privatrett grunnfag og offentlig rett grunnfag i 1996-ordningen påføres ikke vitnemålet.
 2. Karakterene fra examen philosophicum og fra examen facultatum avlagt fra og med vår 2006 påføres vitnemålet for mastergraden i rettsvitenskap[2].

 

[1] Tilføyd etter vedtak av formann i PMR på fullmakt 3. februar 2005.
[2] Tilføyd etter vedtak av formann i PMR på fullmakt 17. mars 2009