Læringsressurser

Opptak av forelesninger

De fleste forelesninger ved JUS blir tatt opp. Opptak finner du på semestersiden for ditt emne.

Bibliotek

Tilgang til databaser, utlån av bøker og annen hjelp.

Fakultetsoppgaver i jusstudiet

Her finner du informasjon om hvordan du leverer fakultetsoppgaver.

Tidligere eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Lesesaler og PC-stuer

Oversikt over lesesaler og PC-stuer. 

Læringssenteret

Læringssenteret gir studenter ved Det juridiske fakultet tilgang til datamaskiner, kollokvierom, vanlige leseplasser og pensumbøker.

Lurer du på noe?

Hva JSU kan hjelpe deg med

  • Bokskap
  • Reservere lesesalsplass
  • Kjøpe domssamling og hjelpemiddelhefte for 4. avd.
  • Kjøpe mønsterbesvarelser