Læringsressurser

Podcast av forelesninger

Her finner du de podcaster som er lagt ut.

Bibliotek

Tilgang til databaser, utlån av bøker og annen hjelp.

Fakultetsoppgaver i jusstudiet

Her finner du informasjon om hvordan du leverer fakultetsoppgaver.

Tidligere eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Lesesaler og PC-stuer

Oversikt over lesesaler og PC-stuer. 

Læringssenteret

Læringssenteret gir studenter ved Det juridiske fakultet tilgang til datamaskiner, kollokvierom, vanlige leseplasser og pensumbøker.

Lurer du på noe?

Hva JSU kan hjelpe deg med

  • Bokskap
  • Reservere lesesalsplass
  • Kjøpe domssamling og hjelpemiddelhefte for 4. avd.
  • Kjøpe mønsterbesvarelser