Fakultetsoppgaver

Det juridiske fakultet tilbyr studenter på master i rettsvitenskap å levere fakultetsoppgaver i de mest aktuelle fagområder fra 1. til 4. studieår. Det er frivillig å levere oppgaver.

De innleverte oppgavene blir kommentert og vurdert av godkjente rettere. Det gis karakterer som kun er en veiledning til studenten.

Maksimal ordgrense på besvarelser er 3000 ord.

I tillegg tilbys det gjennomgang av fakultetsoppgavene. Tid og sted for gjennomgangene annonseres i timeplanen på semestersiden. Vi oppfordrer alle studenter til å gå på gjennomgang av oppgaver. Studenter får best læringsutbytte av både å skrive oppgaver og være tilstede på gjennomgangene.

Ny ordning

Høsten 2014 iverksatte fakultetet en prøveordning hvor nye tiltak i forbindelse med retting av fakultetsoppgaver ble gjennomført. Hensikten med tiltakene var å gi studenter mer læringsfremmende tilbakemeldinger, som videre kunne gi et bedre grunnlag til å forbedre seg som jurist og dermed som eksamensskriver, se dokumenter nedenfor for nærmere informasjon. Dokumentene vil bli vurdert underveis, og eventuelt revidert.

PMR har nå vedtatt at prøveordningen skal bli en permanent ordning fra og med høsten 2015. Ordningen gjelder både for kurs- og fakultetsoppgaver.

Merk at rettere skal bruke maks 1 time på retting av besvarelse.

Generelle retningslinjer for retting av kurs- og fakultetsoppgaver

Veiledning/eksempel på hvordan skrive en god oppgave

Se også video hvor studiedekan Erling Hjelmeng gir gode råd om hvordan du kan jobbe med fakultetsoppgaver.

 

Hvem kan levere fakultetsoppgaver

Studenter på 1. til 4. studieår med studierett til masterstudiet i rettsvitenskap kan levere fakultetsoppgaver. Du må være semesterregistrert og meldt opp til aktuelle undervisningsaktivetet. Privatister kan ikke benytte seg av tilbudet.

Studenter kan kun levere fakultetsoppgaver 1 gang. Fakultetsoppgaven må da være i tilknytning til det emnet og semesteret studenten følger undervisning. Studenter har ikke mulighet til å levere fakultetsoppgaver 2. ganger, selv om studenten skal gjenta eksamen. Studenter som dokumenterer sykdom blir behandlet særskilt.

 

Oppgaver og innleveringsfrister

Oversikt over oppgaver du kan levere dette semesteret, og innleveringsfrister, finner du på semestersidene for emnet du går på. Du kan kun levere oppgavene for det emnet du tilhører.

 

Hovedregelen for innleveringsfrister av fakultetsoppgaver dette semesteret, er at innleveringsfristene for fakultetsoppgaver settes etter forelesning og etter eventuell kursundervisning. Da får studentene vist sin helhetlige kompetanse på fagområdet og bedre tid til å skrive både fakultetsoppgave og eventuelt kursoppgave.

Innleveringsfristene settes til kl.  23:59.

Det tar inntil 3 uker å få rettet besvarelser. Dersom det oppstår forsinkelser, for eksempel på grunn av sykdom hos retter, vil det bli gitt beskjed om dette i Canvas. Det vil for øvrig ta inntil 4 uker å få rettet bevarelser som leveres rett før påskeferien.

Husk å følg med i Canvas og på semestersiden hele semesteret. Viktig og relevant informasjon om fakultetsoppgaver legges der.

Dersom du har spørsmål om fakultetsoppgaver kan du ta kontakt med Infosenteret.

 

Misfornøyd med rettet besvarelse?

Dersom du er misfornøyd med rettet besvarelse, kan du sende rettet besvarelse som vedlegg på e-post til Infosenteret. Rettet besvarelse vil videre bli vurdert, og studenter vil få en tilbakemelding på om rettingen er tilfredsstillende eller ei etter de retningslinjer som gjelder for retting av kurs- og fakultetsoppgaver.

Merk at studenter ikke får rettet besvarelsen på nytt uansett utfallet av vurderingen.

Hensikten med tiltaket er at studenter skal få mulighet til å komme med en tilbakemelding dersom studenter er misfornøyde med rettede besvarelser, slik at vi kan øke kvaliteten på rettingen.

 

Elektronisk innlevering

Alle fakultetsoppgaver skal leveres i Canvas. Se retningslinjer for innlevering

Publisert 26. juli 2012 10:10 - Sist endret 2. mars 2018 13:06