Kurs i tekstbehandling

For studenter på 5. avdeling som skriver masteroppgave.

Generelt om kurset

Juriteket arrangerer kurs i Wordmal for masteroppgaver (avhandlingsskrivende på 5. avd) hvert semester.

Kurset omhandler MS Word 2010 generelt, og bruk av fakultets mal for masteroppgave.

Se også emnebeskrivelsen for JUR5030 - Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap

Tidspunkt og påmelding

Kurset holdes på IT-seksjonens kursrom i 3. etasje Domus Nova, DN 352. Det er plass til 16 deltagere på hvert kurs.

Undervisningsmateriale

Passord?

Husk å kontrollere at du har fungerende brukernavn og passord før du møter opp på kurset.

Passord får du ved å kontakte Juriteket.

Spørsmål?

Kontakt Juriteket.

Besøksadresse
3. etasje, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Telefon
22 85 00 31              

Kontaktskjema