Erasmus

Det er mye som er skrevet om Erasmus på UiOs nettsider i regi av Seksjon for internasjonalisering av studier (SIS). I det som følger vil du finne et utdrag av dette omskrevet slik at det blir relevant for deg som er student ved Det juridiske fakultet og søker delstudier i utlandet.

Erasmus er et EU-program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i EU og omfatter utveksling av både studenter og lærere. 

Gjennom UiOs deltakelse i Erasmus-programmet har du som student mulighet for å tilbringe en periode (fra 3 - 12 måneder) ved et annet europeisk universitet som en del av din master grad ved Det juridiske fakultet. Du kan søke om studier i utlandet etter å ha bestått 3. avdeling, les i Oppbygging og gjennomføring av masterstudiet eller oppbygging av masterstudiet i rettsvitenskap for overgangsstudenter.

Utvekslingen foregår mellom fagmiljøer som har inngått Erasmus-avtaler seg i mellom, slik at dine valgmuligheter avhenger av hvilke avtaler Det juridiske fakultet har inngått. I søknadsweb vil du finne en liste over hvilke land og institusjoner Det juridiske fakultet har utvekslingsavtaler med (Institusjonene er i SøknadsWeb merket med en "E").

Slik går du fram for å søke en Erasmusplass: 

1. Finn ut hvilke avtaler som er relevante for deg å søke på.

2. Du skal søke på Erasmusavtalene via SøknadsWeb. På SøknadsWeb velger du Juridisk fakultet og setter opp hvilket land og hvilken institusjon du ønsker å dra til. Fristen er 15. februar/15. september. Hvis du blir innstilt til en Erasmusplass, og takker ja til innstillingen, vil du får tilsendt skjemaene under.

Disse skjemaene må du alltid fylle ut og levere til Infosenteret/utenlandskonsulenten som sender det videre til det respektive lærestedet.

3. Når du har fått bekreftet opptak til en Erasmusplass blir du tilsendt skjema for Erasmusstipend fra SIS, Seksjon for internasjonalisering av studier. Disse må du fylle ut og returnere til SIS. Stipendet vil bli utbetalt når du har gjort følgende: Betalt semesteravgift og registrert deg som student ved UiO for gjeldende semester. Sendt inn en signert Erasmus Student Grant Contract (del B) og bekreftelse av studieplass gjennom Erasmus programmet til Erasmus-konsulenten ved SIS.

4. Lån og stipend fra Lånekassen: I tillegg til Erasmusstipendet kan studenter søke om studiefinansiering fra Lånekassen. Dette bør gjøres så snart som mulig etter at du har fått opptak til en Erasmusplass. Dersom du er låneberettiget, får du lån/stipend etter gjeldende regler fra Lånekassens. Meld fra til Lånekassen at du får Erasmusstipend og legg ved eller ettersend kopi av din "Erasmus Student Grant Contract" (del A). Som Erasmusstudent kan du også søke om språkkursstipend.

Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for finansiering av utenlandsoppholdet, og at søknad til Lånekassen etc. er et privat anliggende som du selv må ordne.

Publisert 22. apr. 2009 14:46 - Sist endret 29. mars 2011 10:22