Hjelp og veiledninger til eksterne rettere i bruk av Fronter

Under vil eksterne rettere ved Det juridiske fakultet finne hjelp og veiledninger i bruk av Fronter ved fakultetet. 

Videoveiledninger

Videoveiledninger i bruken av Fronter.

Når en student har levert en besvarelse kan eksterne rettere laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene vises for studenten i tillegg til besvarelsen som er levert.

Ta i bruk tjenesten

IT-brukerstøtte?

Ta kontakt med IT-seksjonen hvis du trenger IT-brukerstøtte.

Tilgang til Fronter?

Ta kontakt med Infosenteret hvis du har spørsmål om tilganger i Fronter