Hjelp og veiledninger til lærere i bruk av Fronter

Under vil lærere ved Det juridiske fakultet finne hjelp og veiledninger i bruk av Fronter ved fakultetet. 

Videoveiledninger

Her finner du videoveiledninger i bruken av Fronter.

Når en student har levert en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene vises for studenten i tillegg til besvarelsen som er levert.

Ta i bruk tjenesten

IT-brukerstøtte?

Ta kontakt med din IT-ansvarlig hvis du trenger IT-brukerstøtte.

Tilgang til Fronter?

Send en e-post til info@jus.uio.no for brukernavn og passord.