Nettbrett for styre, råd og utvalg

Veiledninger for bruk av nettbrett til å lese sakspapirer elektronisk istedet for på papir, for de utvalgene som har innført dette.

GoodReader

Vi bruker programmet GoodReader for å distribuere møtepapirene til nettbrettene. Dette programmet lar deg lese papirene selv uten nettilgang og du kan legge inn kommentarer.

Easycruit

Veiledning for å lese saksdokumenter fra Eayscruit på nettbrett.

Brukerstøtte

Har du problemer med nettbrettet eller trenger opplæring, ta kontakt med din lokale IT-ansvarlig.

Eksterne brukere og studenter kontakter IT-seksjonen.