Hvorfor video?

Et opptak med videobilde av foreleser gir studentene en helhetlig opplevelse av forelesningen.

Ny løsning for opptak gjør det mulig å filme lærer. I tillegg tar man opp dokumentkamera, egen PC eller den faste PC'en i rommet. Det er også fullt mulig å veksle mellom disse.

Video av foreleser gir en mer helhetlig seeropplevelse for studentene. Ditt kroppsspråk formidles sammen med det du sier. Studenter oppgir at de opplever bedre kontakt med foreleser når de kan se han eller henne snakke.

Den nye opptaksløsningen er implementert med utgangspunkt i et ønske fra studentene. Det meste av utstyret var allerede på plass i auditoriene, nye investeringer har vært beskjedne.

Alle opptak er bra

Alle typer opptak, også når det bare er lyd, bidrar til bedre læring for studentene. Mange lærere på fakultetet publiserer podcast av sine forelesninger. Studentene ser på dette som en stor fordel:

  • Det gir større fleksibilitet for når og hvor du kan jobbe med stoffet.
  • Enklere å repetere det som tas opp på forelesning. Særlig om det var noe du ikke forsto
  • Avspilling av opptak kan pauses, man kan underveis slå opp i litteratur eller diskutere med medstudenter

Det er ingenting som tyder på at studenter lar være å delta på forelesninger selv om de har tilgang på podcasts.

Publisert 4. jan. 2017 11:26 - Sist endret 17. feb. 2017 13:07