Slik starter du opptak av din forelesning

Du starter enkelt opptaket ved hjelp av styrepanelet i lokalet. Etter at du har avsluttet opptaket sørger fakultetsadministrasjonen for publisering på emnets semesterside.

Den gamle løsningen (TechSmith Relay) er fortsatt tilgjengelig dette semesteret (vår 2017).

Starte et opptak - studiedekan Erling Hjelmeng viser deg hvordan

Brukerveiledning for Urbygningen (DA)

I Urbygningen (Domus Academica) er den nye opptaksløsningen tilgjengelig i:

  • Auditorium 4
  • Auditorium 5
  • Auditorium 6
  • Teologisk eksamensal

I disse lokalene er løsningen satt opp slik at man tar opp både det som til enhver tid vises på lerretet og video av foreleser. Se eksempler på hvordan det kan se ut og hvordan du selv enkelt kan gjøre det i brukerveiledningen.

Brukerveiledning for Storsalen og Misjonsalen

I Storsalen og Misjonsalen har fakultetet installert eget utstyr for opptak av forelesninger. På toppen av talerstolen står det en skjerm hvor man kan starte, pause og stoppe opptaket. Her er det også mulig å velge hva man vil ta opp, både lerret og foreleser, eller bare lerret. Se eksempler på hvordan det kan se ut og hvordan du selv enkelt kan gjøre det i brukerveiledningen.